ರಾಜ್ಯೋತ್ಸವ ವಿಶೇಷ

ಪದ ಚಿಂತನ

 

0

shishunala shareepha

1 / 25

ಗುರುಗಳಲ್ಲಿ ಭಕ್ತಿಭಾವ ತೋರಿ ನಡೆಯುವವರನ್ನು ಹೀಗೆಂದು ಕರೆಯುತ್ತಾರೆ

2 / 25

ಶರೀಫರು ತಮಗಾದ ದು:ಖವನ್ನು ಇವರ ಸಹವಾಸದಿಂದ ಕಡಿಮೆ ಮಾಡಿಕೊಂಡರು

3 / 25

ಶರೀಫರು ಸ್ವಪ್ರಯತ್ನದಿಂದ ಕಲಿತ ಭಾಷೆ

4 / 25

ಸಂತ ಖಾದರ್‌ಷಾ ವಲಿಯವರ ಸಮಾಧಿ ಇರುವ ಸ್ಥಳ

5 / 25

ಶಿಶುನಾಳ ಶರೀಫರ ಮೊದಲ ಹೆಸರು

6 / 25

ಕರ್ಬಲಾ ಯಾವ ದೇಶದಲ್ಲಿದೆ?

7 / 25

‘ಹೆಗ್ಗುರಿʼ ಪದವನ್ನು ಬಿಡಿಸಿದಾಗ

8 / 25

‘ಸೌರಭʼ ಪದದ ಅರ್ಥ

9 / 25

ಸುಂಕದ ಅವರು ಜನಿಸಿದ ಊರು

10 / 25

ಶರೀಫರ ಪುತ್ರಿಯು ಯಾವ ರೋಗಕ್ಕೆ ಬಲಿಯಾದಳು?

11 / 25

ಶರೀಫರು ತೀರಿಕೊಂಡಿದ್ದು ಯಾವ ವರ್ಷ?

12 / 25

ಕುಂಬಾರ ಮುದುಕಪ್ಪನ ಮಗಳ ಹೆಸರೇನು?

13 / 25

ಶರೀಫರ ಹಾಡುಗಳನ್ನು ಯಾರು ಬರೆದುಕೊಳ್ಳುತ್ತಿದ್ದರು?

14 / 25

ಗುರು ಗೋವಿಂದರು ಯಾವುದರ ಉಪಾಸಕರಾಗಿದ್ದರು?

15 / 25

ಗೋವಿಂದ ಭಟ್ಟರು ಯಾವ ಗ್ರಾಮದವರು?

16 / 25

ಶರೀಫರ ಆದರ್ಶ ಗುರುಗಳು ಯಾರು?

17 / 25

ಶರೀಫರ ಪತ್ನಿಯ ಹೆಸರೇನು?

18 / 25

ಅಲಾವಿ, ಕರ್ಬಲಾ ಯಾವ ಹಬ್ಬದ ಆಚರಣೆ?

19 / 25

ಶರೀಫರು ಉರ್ದುವಿನ ಜೊತೆಗೆ ಏನು ಕಲಿತರು?

20 / 25

ಶರೀಫರು ಮೊದಲು ಯಾವ ಮಠದಲ್ಲಿ ಓದಿದರು?

21 / 25

ಶರೀಫರ ತಂದೆ ಮಕ್ಕಳಿಗಾಗಿ ಯಾರಲ್ಲಿ ಪ್ರಾರ್ಥಿಸಿದರು?

22 / 25

ಶರೀಫರ ತಂದೆಯ ವೃತ್ತಿ ಯಾವುದಾಗಿತ್ತು?

23 / 25

ಶರೀಫರ ತಾಯಿಯ ಹೆಸರೇನು?

24 / 25

ಶರೀಫರ ತಂದೆಯ ಹೆಸರೇನು?

25 / 25

ಶರೀಫರು ಜನಿಸಿದ ದಿನ

 

Total Page Visits: 321 - Today Page Visits: 1