ಸೂಚನೆ : 

1. ನಿಮ್ಮ ಹೆಸರು, ಇ-ಮೇಲ್‌ ವಿಳಾಸ ನೀಡಬೇಕಾಗುತ್ತದೆ.

2. ತಾವು ನೀಡಿರುವ ಇ-ಮೇಲೆಗೆ ತಮ್ಮ ರಸಪ್ರಶ್ನೆಯ ಸರಿ-ತಪ್ಪು ಉತ್ತರಗಳ ವಿವರ ಬರಲಿದೆ.

3. 30% ಕ್ಕಿಂತ ಹೆಚ್ಚು ಅಂಕ ಗಳಿಸಿದ ಎಲ್ಲಾರಿಗೂ ಪ್ರಮಾಣ ಪತ್ರ ತಮ್ಮ ಇ-ಮೇಲೆಗೆ ಬರಲಿದೆ. ಸರಿ-ತಪ್ಪು ಉತ್ತರಗಳ ಕೆಳಗಡೆ ಇದು ಇರಲಿದೆ.

4.ಇದರಲ್ಲಿ ಎರಡು ರೀತಿಯ ಪ್ರಶಸ್ತಿ ಪತ್ರಗಳನ್ನು ಪಡೆಯಬಹುದು.( ನೀವು submit ಮಾಡಿದ ತಕ್ಷಣ ನಿಮಗೆ ಕಾಣುವುದು, ಮತ್ತೊಂದು ತಾವು ನೀಡುವ ಮೇಲ್‌ ಗೆ ಬರಲಿದೆ)

5.ನಿಮ್ಮ ಹೆಸರನ್ನು ಕಡ್ಡಾಯವಾಗಿ ಇಂಗ್ಲೀಷ್‌ ನಲ್ಲಿ ತುಂಬಿ.

6.ನಿಮ್ಮ ಪ್ರಮಾಣ ಪತ್ರ ತಮ್ಮ ಮೇಲ್‌ ಇನ್‌ ಬಾಕ್ಸ್‌ ಅಥವಾ spam ನಲ್ಲಿ ನೋಡಿ.

 

ದ್ವಿತೀಯ ಭಾಷೆ ರಸಪ್ರಶ್ನೆ

6

hakkigala niguda jagatthu

1 / 50

ಹಕ್ಕಿಗಳು ಎಲ್ಲೆಲ್ಲಿ ಗೂಡುಗಳನ್ನು ಕಟ್ಟಬಲ್ಲವು ?

2 / 50

ತಾಯಿ - ಮಕ್ಕಳ ಕೌಟುಂಬಿಕ ಐಕಮತ್ಯಕ್ಯೂ ಇಂಬಾಗಿರುವುದು

3 / 50

ಮಳೆಯ ಹನಿಗಳು ದಬದಬನೆ ಸುರಿದವು - ಈ ವಾಕ್ಯದಲ್ಲಿನ 'ದಬದಬನೆ' ಪದವು

4 / 50

ಎಲಾ ! ,ಅಯ್ಯೋ ! ,ಅಬ್ಬಾ ! ಇವುಗಳು ಯಾವ ವ್ಯಾಕರಣಾಂಶಕ್ಕೆ ಉದಾಹರಣೆಯಾಗಿವೆ

5 / 50

ಅದೇ ನನ್ನ ಪುಸ್ತಕ. - ಈ ವಾಕ್ಯದಲ್ಲಿರುವ 'ಅದೇ' ಎಂಬ ಪದವು

6 / 50

ಎರಡು ಪದ ಅಥವಾ ವಾಕ್ಯಗಳನ್ನು ಜೋಡಿಸುವ ಮತ್ತು ಸಂಬಂಧಗೊಳಿಸುವ ಶಬ್ದಗಳಿಗೆ ಹೀಗೆನ್ನುವರು

7 / 50

ಕರಕರ : ಅನುಕರಣಾವ್ಯಯ : : ನೆಟ್ಟಗೆ : ------

8 / 50

ಕ್ರಿಯಾಪದದ ಸ್ಥಾನದಲ್ಲಿ ನಿಂತು ವಾಕ್ಯದ ಅರ್ಥವನ್ನು ಪೂರ್ಣಗೊಳಿಸುವ ಪದಗಳು

9 / 50

ಪಟಪಟ - ಪದವು ಈ ಅವ್ಯಯಕ್ಕೆ ಉದಾಹರಣೆಯಾಗಿದೆ

10 / 50

ಒಂದು ನಿಶ್ಚಯಾರ್ಥದಲ್ಲಿ ಇರುವ ಅವ್ಯಯ

11 / 50

ಮೆಲ್ಲನೆ : ಸಾಮಾನ್ಯಾವ್ಯಯ : : ಅಥವಾ : -------

12 / 50

ಕ್ರಿಯಾರ್ಥಕಾವ್ಯಯಕ್ಕೆ ಉದಾಹರಣೆ

13 / 50

ಮನಸ್ಸಿನಲ್ಲಿ ಉಂಟಾಗುವ ಕೋಪ, ಹರ್ಷ, ದುಃಖ, ಮೆಚ್ಚುಗೆ, ಆಕ್ಷೇಪ ಭಾವನೆಗಳನ್ನು ವ್ಯಕ್ತಪಡಿಸುವಾಗ ಬಳಸುವ ಅವ್ಯಯಗಳು

14 / 50

ಸುಯ್ಯನೆ - ಪದವು ಈ ವ್ಯಾಕರಣಾಂಶಕ್ಕೆ ಉದಾಹರಣೆಯಾಗಿದೆ

15 / 50

ಆದ್ದರಿಂದ : ಸಂಬಂಧಾರ್ಥಕಾವ್ಯಯ : : ನಾನೇ : ------

16 / 50

ಸಾಮಾನ್ಯ ಅವ್ಯಯಕ್ಕೆ ಉದಾಹರಣೆ

17 / 50

ನಾಮಪದ ಕ್ರಿಯಾಪದಗಳಂತೆ ಲಿಂಗ, ವಚನ, ವಿಭಕ್ತಿ ಗಳಿಂದ ರೂಪ ಬೇಧವನ್ನು ಹೊಂದದೆ ಏಕರೂಪವಾಗಿ ಇರುವ ಶಬ್ದಗಳು

18 / 50

ಹಕ್ಕಿಯ ಗೂಡಿನಲ್ಲಿ ಯಾವುದು ಸಮನ್ವಯಗೊಂಡಿದೆ ?

19 / 50

ಅಸ್ಪೃಶ್ಯತೆ ಆಚರಿಸುವ ಮನುಷ್ಯರಿಗೆ ಹಕ್ಕಿಗಳ ಗೂಡು ಕಲಿಸುವ ಪಾಠ

20 / 50

ಹುಟ್ಟಿದ ಮಕ್ಕಳಿಗೆ ಬದುಕಿನ ಪಾಠ ಹೇಳುವ ಶಾಲೆ

21 / 50

ಹಕ್ಕಿಗಳ ಗೂಡು ಕಟ್ಟುವಿಕೆಯಲ್ಲಿ

22 / 50

ಬೇಟೆಯಾಡುವ ಪ್ರಾಣಿಗಳಿಂದ ತಪ್ಪಿಸಿಕೊಳ್ಳಲು ಹಕ್ಕಿಗಳು ಗೂಡನ್ನು ಎಲ್ಲೆಲ್ಲಿ ಕಟ್ಟುತ್ತವೆ

23 / 50

ವಾಕ್ಯ ಪೂರ್ಣಗೊಳಿಸಿ : ಹಕ್ಕಿಗಳಿಗೆ ಗೂಡು __________

24 / 50

ದೇಹದ ಉಷ್ಣತೆಯನ್ನು ಕಾಪಾಡಿಕೊಳ್ಳಲು ಹಕ್ಕಿಗಳು ಹೀಗೆ ಮಾಡುತ್ತವೆ

25 / 50

ಹಕ್ಕಿಗಳು ಗೂಡು ಕಟ್ಟಲು ಆಯ್ಕೆ ಮಾಡಿಕೊಳ್ಳಲಾರದ ಸ್ಥಳ

26 / 50

ಗೂಡಿನ ಒಳಭಾಗದಲ್ಲಿ ಹಕ್ಕಿಗಳು ಯಾವುದಕ್ಕೆ ಹೆಚ್ಚಿನ ಮಹತ್ವ ನೀಡುತ್ತವೆ ?

27 / 50

ಪ್ಲೆಕ್ಯಾಚರ್ ಎಂದು ಕರೆಯುವ ಹಕ್ಕಿಯ ಹೆಸರು

28 / 50

ಸಗ್ಗದಕ್ಕಿ ತನ್ನ ಗೂಡಿನ ಹೊರಮೈಗೆ ಯಾವ ಹುಳಗಳ ಮೊಟ್ಟೆಗಳ ಕೋಶಗಳನ್ನು ಬಳಸಿಕೊಳ್ಳುತ್ತವೆ.

29 / 50

ಭೂಮಿಯ ಗುರುತ್ವಾಕರ್ಷಣೆ ಸಮತೋಲನಕ್ಕೆ ಹಕ್ಕಿಗಳು ಯಾವ ಆಕಾರದಲ್ಲಿ ಗೂಡುಕಟ್ಟುತ್ತವೆ ?

30 / 50

ಭೂಮಿಯ ಗುರುತ್ವಾಕರ್ಷಣ ಸಮತೋಲನ ಕಾಯ್ದುಕೊಂಡು ಗೂಡುಕಟ್ಟುವ ಪಕ್ಷಿಗಳು

31 / 50

ಗ್ಯಾನೆಟ್ ಹಕ್ಕಿ ಸಣ್ಣ ಗೊಂಬೆಯೊಂದನ್ನು ತನ್ನ ಗೂಡಿಗೆ ಅಲಂಕರಿಸಿದ್ದು ಯಾವ ವರ್ಷದಲ್ಲಿ ವರದಿಯಾಗಿತ್ತು ?

32 / 50

ಗ್ಯಾನೆಟ್ ಹಕ್ಕಿ ತನ್ನ ಗೂಡನ್ನು ಅಲಂಕರಿಸಿದ್ದು

33 / 50

ಅಮೆರಿಕದಲ್ಲಿ ಕಂಡುಬರುವ ಕಡಲ ಹಕ್ಕಿಯ ಹೆಸರು

34 / 50

ಬಣ್ಣದ ಗಾಜಿನ ಚೂರು, ಬಟ್ಟೆಯ ಚಿಂದಿಗಳಿಂದ ತಮ್ಮ ಗೂಡನ್ನು ಅಲಂಕರಿಸುವ ಪಕ್ಷಿಗಳು

35 / 50

ಹಕ್ಕಿಗಳು ಯಾವಾಗ ದಿಕ್ಕು ತಪ್ಪುತ್ತವೆ ?

36 / 50

ಹಕ್ಕಿಗಳ ಬದುಕಿನಲ್ಲಿ ಮಹತ್ವದ ಪಾತ್ರವಿದು

37 / 50

ಮೊಟ್ಟೆ ಇಡುವ ಬೆನ್ನುಮೂಳೆ ಪ್ರಾಣಿಗಳಲ್ಲಿ ಅತಿ ಹೆಚ್ಚು ಉಷ್ಣತೆ ಉಷ್ಣ ದೇಹಿಗಳು

38 / 50

ಹಕ್ಕಿಗಳು ಗೂಡನ್ನು ನಿರ್ಮಿಸಿಕೊಳ್ಳುವುದು

39 / 50

ಮೊಟ್ಟೆಗಳಿಗೆ ಸ್ಪರ್ಶದಿಂದಲೇ ಜೀವ ಕೊಡುವ ಜೀವಿ

40 / 50

ಮನುಷ್ಯನಂತೆ ಹಕ್ಕಿಗಳ ನೋವು ಕಾಣುವುದು ಎಲ್ಲಿ ?

41 / 50

ಹಕ್ಕಿಗಳು ಆಶ್ರಯ ಪಡೆಯುವ ಜಾಗ

42 / 50

ಸರಿಸೃಪ ಪ್ರಾಣಿಗಳಿಗಳು

43 / 50

ಭೂಮಿಯ ಮೇಲಿನ ಎಲ್ಲಾ ಜೀವಿಗಳಲ್ಲಿ ಕಂಡುಬರುವ ಸಹಜ ಪ್ರವೃತ್ತಿ

44 / 50

'ಹಕ್ಕಿಗೂಡುಗಳ ನಿಗೂಢ ಜಗತ್ತು' ಪಾಠವು ಸಾಹಿತ್ಯದ ಪ್ರಕಾರ

45 / 50

ಹಕ್ಕಿಯ ಗೂಡಿನಲ್ಲಿ ಏನೇನಿವೆ ?

46 / 50

ಸಸ್ತನಿಗಳ ಆಶ್ರಯತಾಣ

47 / 50

'ದಿ ಪ್ಯಾಕ್' ಚಿತ್ರಕ್ಕೆ ದೊರೆತ ಪ್ರಶಸ್ತಿ

48 / 50

ಕಾಡುನಾಯಿಗಳ ಕುರಿತ ಸಾಕ್ಷ್ಯಚಿತ್ರ

49 / 50

'ಹಕ್ಕಿಗೂಡುಗಳ ನಿಗೂಢ ಜಗತ್ತು' ಪಾಠದ ಆಕರ ಕೃತಿ

50 / 50

'ಹಕ್ಕಿಗೂಡುಗಳ ನಿಗೂಢ ಜಗತ್ತು' ಪಾಠದ ಲೇಖಕರು

ಪ್ರಥಮ ಭಾಷೆ ರಸಪ್ರಶ್ನೆ

6

chalamane merevem

1 / 50

ದುರ್ಯೋಧನನ ತಂದೆ-ತಾಯಿಗಳ ಹೆಸರು

2 / 50

ದುರ್ಯೋಧನ ಯಾರೊಂದಿಗೆ ಛಲವನ್ನು ತೋರಿಸುತ್ತಾನೆ.

3 / 50

ದುರ್ಯೋಧನ ಈ ನೆಲದೊಡನೆ ಸಹಬಾಳ್ವೆ ಮಾಡುವುದಿಲ್ಲವೆಂದು ಕೇಳಲು ಕಾರಣ

4 / 50

ದುರ್ಯೋಧನ ಭೀಷ್ಮಾಚಾರ್ಯರಿಗೆ ಹೇಳಿದ ಸರಿಯಾದ ವಾಕ್ಯ

5 / 50

ನೀನು ಒಪ್ಪುವೆಯಾದರೆ ಪಾಂಡವರೊಡನೆ ಸಂಧಿಯನ್ನು ಮಾಡಿಸಿ ಮೊದಲ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ಇರುವಂತೆ ಮಾಡುತ್ತೇನೆ ಎಂದು ದುರ್ಯೋಧನನಿಗೆ ಹೇಳಿದವರು ?

6 / 50

ಅಣುಗಾಳ್ ಪದದ ಅರ್ಥ ತಿಳಿಸಿ.

7 / 50

ಯಮನ ಮಗ ಯಾರು?

8 / 50

ಅರ್ಜುನನಿಗೆ ಸರಿಹೊಂದದ ಹೆಸರು ಯಾವುದು?

9 / 50

ಕರ್ಣ ಮತ್ತು ದುಶ್ಯಾಸನರನ್ನು ಕೊಂದವರು ಯಾರು ?

10 / 50

"ಮೇಣಾಯ್ತು ಕೌರವಂಗವನಿತಳಂ" -ಈ ವಾಕ್ಯವನ್ನು ಯಾರು ಹೇಳಿದರು ?

11 / 50

"ನೆಲಕಿರಿವೆನೆಂದು ಬಗೆದಿರೆ ಛಲಕಿರಿವೆಂ"(ನೆಲಕ್ಕಾಗಿ ಹೋರಾಡುತ್ತಿದ್ದೇನೆ ಎಂದು ಭಾವಿಸಿದ್ದೀರಾ ಇಲ್ಲ ಛಲಕೋಸ್ಕರ ಹೋರಾಡುತ್ತಿದ್ದೇನೆ) ಈ ವಾಕ್ಯದಲ್ಲಿ ಕಂಡುಬರುವ ಸ್ವಾರಸ್ಯ

12 / 50

ದುರ್ಯೋಧನ ಯಾರೊಡನೆ ಹೋರಾಡುತ್ತೇನೆ ಎಂದು ಭೀಷ್ಮರಿಗೆ ಹೇಳುತ್ತಾನೆ ?

13 / 50

"ಪಾಂಡವರೊಳಿರಿದು ಛಲಮನೆ ಮೆರೆವೆಂ" (ಪಾಂಡವರೊಡನೆ ಹೋರಾಡಿ ಛಲವನ್ನೇ ಮೆರೆಯುತ್ತೇನೆ) ಎಂದು ಯಾರಿಗೆ ಯಾರು ಹೇಳಿದರು ?

14 / 50

ಛಲವನ್ನೇ ಮೆರೆಯುವುದಾಗಿ ನಿರ್ಧರಿಸಿದವರು ಯಾರು?

15 / 50

ದುರ್ಯೋಧನ ತನ್ನಲ್ಲಿ ಕೋಪ ಅಧಿಕವಾಗಿದ್ದು ಏಕೆ ಎಂದು ಹೇಳುತ್ತಾನೆ ?

16 / 50

ದುರ್ಯೋಧನ ಕೊನೆಯಲ್ಲಿ ಯಾರೊಂದಿಗೆ ಒಪ್ಪಂದ ಮಾಡಿಕೊಳ್ಳುತ್ತೇನೆ ಎಂದು ಹೇಳುತ್ತಾನೆ?

17 / 50

ಅಂತಕಾತ್ಮಜ ಎಂದರೆ ಯಾರು?

18 / 50

ದುರ್ಯೋಧನನ ಪ್ರೀತಿಯ ಸ್ನೇಹಿತ ಮತ್ತು ಪ್ರೀತಿಯ ತಮ್ಮ ಯಾರು ?

19 / 50

ದುರ್ಯೋಧನ ಯಾರನ್ನು ಕೊಂದ ಬಳಿಕ ಸಂಧಿ ಮಾಡಿಕೊಳ್ಳುವುದಾಗಿ ಹೇಳುತ್ತಾನೆ ?

20 / 50

ದುರ್ಯೋಧನ ಯಾವ ನೆಲದೊಡನೆ ಮತ್ತೆ ಹೊಂದಿಕೊಂಡು ಬಾಳುವುದು ಸಾಧ್ಯವಿಲ್ಲ ಎಂದು ಹೇಳುತ್ತಾನೆ ?

21 / 50

ದಿನಪಸುತ ಎಂದರೆ ಯಾರು ?

22 / 50

ದುರ್ಯೋಧನ ಯಾವುದಕ್ಕೂಸ್ಕರ ಹೋರಾಡುತ್ತೇನೆ ಎಂದು ಭೀಷ್ಮರಿಗೆ ಹೇಳಿದನು ?

23 / 50

"ನೆಲಕಿರಿವೆನೆಂದು ಬಗೆದಿರೆ ಛಲಕಿರಿವೆಂ"(ನೆಲಕ್ಕಾಗಿ ಹೋರಾಡುತ್ತಿದ್ದೇನೆ ಎಂದು ಭಾವಿಸಿದ್ದೀರಾ ಇಲ್ಲ ಛಲಕೋಸ್ಕರ ಹೋರಾಡುತ್ತಿದ್ದೇನೆ) ಎಂದು ದುರ್ಯೋಧನ ಯಾರಿಗೆ ಹೇಳಿದನು ?

24 / 50

"ಪಾಂಡವರಲ್ಲಿ ಸಂಧಿಯನ್ನು ಮಾಡಿಸಲೆಂದು ಬಂದಿನೇ" ಎಂದು ಯಾರು ಯಾರಿಗೆ ಹೇಳಿದರು ?

25 / 50

"ಸಮರದೊಳೆನಗಜ್ಜ ಪೇಳಿಮಾವುದು ಕಜ್ಜಂ"(ಅಜ್ಜ ಯುದ್ಧದಲ್ಲಿ ನಾನು ಮಾಡಬೇಕಾದ ಕಾರ್ಯ ಯಾವುದು ಹೇಳಿ) ಎಂದು ಯಾರು ಯಾರಿಗೆ ಹೇಳಿದರು ?

26 / 50

ನಿಮಗೆ ನಮಸ್ಕರಿಸಿ ಹೋಗಲು ಬಂದೆನಷ್ಟೇ ಎಂದು ದುರ್ಯೋಧನ ಯಾರಿಗೆ ಹೇಳುತ್ತಾನೆ ?

27 / 50

'ಛಲಮನೆ ಮೆರೆವೆಂ' ಪದ್ಯದಲ್ಲಿ ಯಾರ ಯಾರ ಸಂಭಾಷಣೆ ಇದೆ?

28 / 50

ರನ್ನ ಚಿತ್ರಿಸಿರುವ ದುರ್ಯೋಧನನ ಮುಖ್ಯಗುಣ

29 / 50

'ಛಲಮನೆ ಮೆರೆವೆಂ' ಎಂಬ ಪದ್ಯವನ್ನು ಯಾವ ಕೃತಿಯಿಂದ ಆರಿಸಿಕೊಳ್ಳಲಾಗಿದೆ ?

30 / 50

ದುರ್ಯೋಧನನಿಗೆ ಯುದ್ಧವನ್ನು ಮಾಡದೆ ಪಾಂಡವರೊಂದಿಗೆ ಸಂಧಿ ಮಾಡಿಕೊಂಡು ಬದುಕಬೇಕೆಂಬ ಸಲಹೆಯನ್ನು ನೀಡಿವರು ಯಾರು ?

31 / 50

ದುರ್ಯೋಧನ ಭೀಷ್ಮಾಚಾರ್ಯರ ಸಲಹೆಯನ್ನು ಪಡೆಯಲು ಬಂದಾಗ ಭೀಷ್ಮಾಚಾರ್ಯರು ಎಲ್ಲಿರುತ್ತಾರೆ ?

32 / 50

ದುರ್ಯೋಧನ ತಂದೆ-ತಾಯಿಯರ ಅಪೇಕ್ಷೆಯಂತೆ ಯಾರ ಸಲಹೆಯನ್ನು ಪಡೆಯಲು ಬರುತ್ತಾನೆ ?

33 / 50

ಪರಶುರಾಮ ಚರಿತ, ಚಕ್ರೇಶ್ವರ ಚರಿತ ಎಂಬ ಕಾವ್ಯಗಳನ್ನು ಬರೆದವರು

34 / 50

"ಸಾಹಸಭೀಮ ವಿಜಯ ಕಾವ್ಯದ ಕಥಾವಸ್ತು ಯಾವುದು?

35 / 50

"ಪುರಾಣ ತಿಲಕ" ಎಂದು ಹೆಸರು ಪಡೆದ ಕೃತಿ ಯಾವುದು?

36 / 50

ರನ್ನನ ತಂದೆ ತಾಯಿ ಯಾರು?

37 / 50

ಕನ್ನಡದ ರತ್ನತ್ರಯರು ಯಾರು?

38 / 50

ಕನ್ನಡದ ಕವಿ ಚಕ್ರವರ್ತಿಗಳು ಯಾರು?

39 / 50

ರನ್ನನ ಕವಿಯ ಆಶ್ರಯ ರಾಜ

40 / 50

ತೈಲಪನ ಆಸ್ಥಾನ ಕವಿ ಯಾರು?

41 / 50

ಸಾಹಸ ಭೀಮ ವಿಜಯಂ ಕೃತಿಯ ಮತ್ತೊಂದು ಹೆಸರು

42 / 50

ಪಂಪಕವಿಯ ನಂತರ ಶಕ್ತಿ ಕವಿ ಎಂದು ಹೆಸರಾದವರು

43 / 50

ಯುದ್ಧದ ಪರಿಣಾಮವೇನು?

44 / 50

ಪ್ರೊ. ನಾಗರಾಜಯ್ಯ ಅವರು ಸಂಪಾದಿಸಿರುವ ಕೃತಿ ಯಾವುದು?

45 / 50

ಸಿಂಹಾವಲೋಕನ ಕ್ರಮದಲ್ಲಿ ಬರೆದಿರುವ ಶ್ರೇಷ್ಠ ಕಾವ್ಯ ಯಾವುದು?

46 / 50

ರನ್ನಕಂದ ನಿಘಂಟು ರಚಿಸಿದವರು ಯಾರು?

47 / 50

ರನ್ನನ ಕೃತಿಗಳು ಯಾವುವು?

48 / 50

ಇವರಲ್ಲಿ ಕವಿಚಕ್ರವರ್ತಿ ಎಂಬ ಬಿರುದುಳ್ಳವರು

49 / 50

ರನ್ನನ ಕಾಲ

50 / 50

ರನ್ನನ ಹುಟ್ಟೂರು ಯಾವುದು?

ಪ್ರಥಮ ಭಾಷೆ
ದ್ವಿತೀಯ ಭಾಷೆ
ತೃತೀಯ ಭಾಷೆ
ಪರೀಕ್ಷೆಯ ಸಲಹೆಗಳು
ಅನಿಸಿಕೆ

ನಮ್ಮೊಂದಿಗೆ ಇರಲು

 ಸಿರಿ ಕನ್ನಡ ನುಡಿ ಬಳಗದ ವತಿಯಿಂದ ರಾಜ್ಯದ ಕನ್ನಡ ಭಾಷಾ ಶಿಕ್ಷಕರಿಗಾಗಿ ರಚನೆಯಾಗಿರುವ ಮುಕ್ತ ಸಂಪನ್ಮೂಲ ಜಾಲತಾಣ ಇದು. ಇಲ್ಲಿರುವ ಸಂಪನ್ಮೂಲ ಉಚಿತ ಶೈಕ್ಷಣಿಕ ಉದ್ದೇಶಕ್ಕೆ ರಚನೆಯಾಗಿರುತ್ತದೆ. ಈ ಜಾಲತಾಣಕ್ಕೆ ಕನ್ನಡ ಶಿಕ್ಷಕರು ಯಾರು ಬೇಕಾದರು ಸಂಪನ್ಮೂಲ ನೀಡಬಹುದು. ಸಂಪನ್ಮೂಲ ಯಾವುದೇ ವಿಧದಲ್ಲಿ ಇದ್ದರು ಪರವಾಗಿಲ್ಲ ಆದರೆ ವಿಭಿನ್ನವಾಗಿ, ಸೃಜನಾತ್ಮಕವಾಗಿ ರಚನೆಯಾಗಿರಬೇಕು.

Contact

Links

Copyright 2020 © esiri kannada | Powered by A&S Technologies