ಪದ ಚಿಂತನ

ಪದ ಚಿಂತನ
 • ಪದ ಚಿಂತನ

ರಾಜ್ಯೋತ್ಸವ ವಿಶೇಷ

esiri kannada May 19, 2021

ಕುಂಭಸಂಭವ, ಕನಕಪಾತ್ರ,ಉಪಾಯ,ಮೃತ್ಪಾತ್ರ

esiri kannada Apr 28, 2021

ಹಸ್ತಿ,ಘನ,ಕಿಂಕರ,ಸಂತತಿ

esiri kannada Apr 28, 2021

ತನಯ,ಪ್ರಸಾದ,ವಂಶ,ಗ್ಲಾನಿ

esiri kannada Apr 28, 2021

ಸೂನು, ಮೌನ,ಮಾಧವ, ಮಹಿ

esiri kannada Apr 28, 2021

ಚತುರಂಗ,ಋಣ,ರಣ,ಸುಭಟ

esiri kannada Apr 27, 2021

ಪತಿ,ಅವಸರ,ಶರೀರ,ರಾಜೀವಸಖ

esiri kannada Apr 27, 2021

ವಿನಿಯೋಗ,ಉಪವನ, ಲೀಲೆ,ಅರ್ಚಿತ

esiri kannada Apr 27, 2021

ಅಬ್ಧಿಪ,ವರುಣ,ಉರ್ವಿ,ಯಜ್ಞ

esiri kannada Apr 27, 2021

ನಿರ್ವಹಣೆ,ಲೇಖನ,ಗರ್ವ, ವಂಧ್ಯಾ

esiri kannada Apr 27, 2021

ನಿರ್ವಹಣೆ,ಲೇಖನ,ಗರ್ವ,ವಂಧ್ಯಾ

esiri kannada Apr 26, 2021

ಸೇವಕ,ಶಪಥ,ಸನ್ನಿವೇಶ,ಮನೋಜ್ಞ

esiri kannada Apr 26, 2021

ಅಶ್ವತ್ಥಾಮ,ಪರಶು,ವಲ್ಕಲ/,ಆವೃತ

esiri kannada Apr 26, 2021

ಮಾತೆ,ಕದಳೀ, ದ್ರುಮ,ಚೂತವನ

esiri kannada Apr 23, 2021

ನಿರ್ವಹಣೆ,ಲೇಖನ,ಗರ್ವ,ವಂಧ್ಯಾ

esiri kannada Apr 22, 2021

ಅಬ್ಧಿಪ/ವರುಣ/ಉರ್ವಿ/ಯಜ್ಞ

esiri kannada Apr 21, 2021

ವಿನಿಯೋಗ/ಉಪವನ/ ಲೀಲೆ/ಅರ್ಚಿತ

esiri kannada Apr 20, 2021

ವಾಜಿ/ಹಯ/ ತುರಗ/ ತುರಂಗ/ ಅಶ್ವ

esiri kannada Apr 20, 2021

ಸಂಕಲನ,ಪ್ರಜ್ಞೆ,ಪ್ರಕೃತಿ,ಮುಕ್ತಿ

esiri kannada Apr 18, 2021

ಸಾಧನೆ,ಚಿಂತನೆ,ಅನುಗುಣ,ತನ್ಮಯ

esiri kannada Apr 18, 2021

ಅದ್ವೈತ,ಸಮರ್ಥ,ರಾತ್ರಿ,ಧಾತ್ರಿ

esiri kannada Apr 18, 2021

ಶ್ಯಾಮಲ,ವನಧಿ,ಆತ್ಮ, ಸ್ನಾನ

esiri kannada Apr 18, 2021

ಸಂಧ್ಯಾ,ಶಾಲಿವನ,ಸ್ಥಿರಾ,ವರ್ಣ

esiri kannada Apr 18, 2021

ಅವಲೋಕನ,ಪರಿಣಾಮ,ಅನುಭವ, ಸ್ವಭಾವ

esiri kannada Apr 18, 2021

ದಿನಪ,ಅಂತಕ, ಆತ್ಮಜ,ಅವನಿ

esiri kannada Apr 18, 2021

ಸಂದರ್ಭ/ಉದ್ವಹ/ವಾಲ್ಮೀಕಿ/ಆಶ್ರಮ

esiri kannada Apr 18, 2021

esiri kannada Apr 17, 2021

ವಿಪರೀತ,ಆಶ್ಚರ್ಯ/ನಿಮಿಷ

esiri kannada Apr 17, 2021

ಸ್ವಲ್ಪ, ಚಲನೆ,ಪ್ರಯತ್ನ

esiri kannada Apr 17, 2021

ಆಯುಧ/ಬ್ರಹ್ಮಾಸ್ತ್ರ/ ಅಪ್ರತಿಭ

esiri kannada Apr 17, 2021
www.esirikannada.com

***ಭಕ್ಷ್ಯ / ಭೋಜ್ಯ- :****

ಗಣಪತಿ ಹಬ್ಬದಲ್ಲಿ ದೇವರ ನೈವೇದ್ಯಕ್ಕೆ ಭಕ್ಷ್ಯ, ಭೋಜ್ಯಗಳನ್ನು ಇಟ್ಟು ಪೂಜೆ ಸಲ್ಲಿಸುವುದು ಪರಂಪರೆಯಿಂದಲೂ ನಡೆದು ಬಂದಿದೆ. ಭಕ್ಷ್ಯ ಅಂದರೆ ತಿಂಡಿ, ಗಟ್ಟಿ ಆಹಾರ. ಭಕ್ಷ್ ಧಾತು ತಿನ್ನುವುದು ಎಂಬರ್ಥ ಹೊಂದಿದ್ದು ಯ ಪ್ರತ್ಯಯ ಸೇರಿ ಭಕ್ಷ್ಯ ಎಂದಾದಾಗ ತಿಂಡಿ ಅರ್ಥವನ್ನು ಹೊಂದುತ್ತದೆ. ಚಕ್ಕುಲಿ,ಕೋಡುಬಳೆ, ದೋಸೆ,ರೊಟ್ಟಿ ಮುಂತಾದವು ಭಕ್ಷ್ಯಗಳು. ಭೋಜ್ಯ ಎಂದರೆ ಆಹಾರ, ಅನ್ನ, ತಿನ್ನಲು ಅರ್ಹವಾದದ್ದು ಎಂಬರ್ಥಗಳಿವೆ. ಭುಜ್ ಧಾತು ತಿನ್ನುವ,ಊಟಮಾಡುವ ಎಂಬರ್ಥ ಹೊಂದಿದ್ದು, ಯ ಪ್ರತ್ಯಯ ಸೇರಿ ಭೋಜ್ಯ ಎಂದಾದಾಗ ಅನ್ನ , ಹಬ್ಬದ ಊಟ ಮೊದಲಾದ ಅರ್ಥಗಳು ಸ್ಫುರಿಸುತ್ತದೆ. ಓದಿದ್ದಕ್ಕಾಗಿ ಧನ್ಯವಾದಗಳು.🙏🙏🙏🙏🙏💐🌺🌻🌹🌸 ****ಅ.ನಾ.*****

www.esirikannada.com

***ಅಂತಾರಾಷ್ಟ್ರೀಯ:--- :****

ವಿಭಿನ್ನ ಎರಡು ರಾಷ್ಟ್ರಗಳ ನಡುವಿನ ಸಂಬಂಧ ಸೂಚಿಸಲು ಈ ಪದ ಬಳಸುತ್ತೇವೆ. ಅಂತಾರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ಎನ್ನುವುದು ವ್ಯಾಕರಣ ಬದ್ಧಪದ. ಆದರೆ ಕನ್ನಡದಲ್ಲಿ ಅಂತರರಾಷ್ಟ್ರೀಯ/ ಅಂತರ್ರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ಎಂಬ ಎರಡು ರೂಪಗಳು ಚಾಲ್ತಿಯಲ್ಲಿದೆ. "ಎರಡು ರೇಫೆಗಳು ಸಂಧಿಸಿದಾಗ ಪೂರ್ವಪದದ ರೇಫೆಯು ಲೋಪವಾಗಿ ಅದರ ಹಿಂದಿನ ಹ್ರಸ್ವಸ್ವರ ದೀರ್ಘವಾಗುತ್ತದೆ" ಎಂಬ ವಿಸರ್ಗಸಂಧಿ ನಿಯಮದಂತೆ ಅಂತರ್+ ರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ಅಂತಾ+ ರಾಷ್ಟ್ರೀಯ> ಅಂತಾರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ಎಂಬ ಪದ ಸಿದ್ಧಿಸುತ್ತದೆ. ಇದರಂತೆ ಪುನಾರಚನೆ, ಅಂತಾರಾಜ್ಯ ಪದಗಳು ಕೂಡ ಸರಿರೂಪಗಳು. ಇವುಗಳನ್ನು ಪುನರ್ರಚನೆ,ಅಂತರ್ರಾಜ್ಯ ಎಂದು ಬರೆಯುವಂತಿಲ್ಲ. ಇದೇ ನಿಯಮದ "ನೀರಸ" ಪದವನ್ನು ಮಾತ್ರ ಎಲ್ಲರೂ ಒಪ್ಪಿಕೊಂಡಿದ್ದೇವೆ. ನಿರ್+ ರಸ> ನೀ+ ರಸ> ನೀರಸ. ಇದನ್ನು ಅನುಸರಿಸಿ ಪುನಾರಂಭ ಎಂಬ ತಪ್ಪುಪದ ಬಳಕೆಗೆ ಬಂದಿದೆ. ಇದು ಪುನರ್+ ಆರಂಭ> ಪುನರಾರಂಭ ಎಂದಾಗಬೇಕು. ಸರಿ ರೂಪ ತಿಳಿದಿರೋಣ. ಓದಿದ್ದಕ್ಕಾಗಿ ಧನ್ಯವಾದಗಳು.🙏🙏🙏🙏🙏🌹💐🌷🌸 ***ಅ.ನಾ.*****

www.esirikannada.com

***ಕೂಲಂಕಷ:-- :****

ಈ ಪದಕ್ಕೆ ಸಮಗ್ರವಾದ ಎಂಬರ್ಥವನ್ನು ಹೇಳುತ್ತೇವೆ. ಈ ಪದವನ್ನು ಕೂಲಂಕುಶ/ ಕೂಲಂಕುಷ ಹೀಗೆ ತಪ್ಪಾಗಿ ಬರೆಯುವುದೂ ಉಂಟು. ಮೂಲತಃ ಕೂಲಂಕಷ ಪದಕ್ಕೆ ದಡವನ್ನು ಉಜ್ಜುವ,ಕೊರೆಯುವ ಎಂದರ್ಥ. ಹಾಗಾಗಿ ಸಮದ್ರಕ್ಕೆ ಕೂಲಂಕಷ, ನದಿಗಳಿಗೆ ಕೂಲಂಕಷಾ ಎನ್ನುತ್ತಾರೆ. ಕೂಲಂ ಎಂದರೆ ದಡ, ಕಷ ಅಂದರೆ ಉಜ್ಜುವುದು( ಕೊರೆಯುವುದು) ಎಂದರ್ಥ. ನದಿಯು ಹರಿಯುವಾಗ ಎರಡೂ ದಡಗಳನ್ನು ಉಜ್ಜುವುದರಿಂದ ಎರಡೂ ದಡಗಳ ಅಂತರಕ್ಕೆ ಸಮಗ್ರವಾದ ಎಂಬರ್ಥವೂ ಹುಟ್ಟಿಕೊಂಡಿದೆ ಮತ್ತು ಇದೇ ಅರ್ಥ ವ್ಯಾಪಕವಾಗಿ ಹಬ್ಬಿ ಮೂಲಾರ್ಥವನ್ನು ಮಸುಕು/ಮಸಕು ಮಾಡಿದೆ. ನಮಗೆ ಮಾಹಿತಿ ಮರೆಯದಿರಲೆಂದು ನೆನಪಿಸುತ್ತಿದ್ದೇನೆ. ಓದಿದ್ದಕ್ಕಾಗಿ ಧನ್ಯವಾದಗಳು.🙏🙏🙏🙏🙏🙏🌷🌹💐🌻🌺 ***ಅ.ನಾ.****

www.esirikannada.com

***ಸುಸ್ವಾಗತ :-****

ಸುಖವಾದ ಆಗಮನವನ್ನು ಬಯಸಲು ಸುಸ್ವಾಗತ ಪದವನ್ನು ಬಳಸುತ್ತೇವೆ. ಬಂಧುಗಳು,ಅತಿಥಿಗಳು,ಮಿತ್ರರು, ರಾಜಕಾರಣಿಗಳು,ಅಧಿಕಾರಿಗಳು ಬಂದಾಗ ಮತ್ತು ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಗಳಲ್ಲಿ ಈ ಮಾತನ್ನು ಹೇಳುವುದು ರೂಢಿಯಲ್ಲಿದೆ. ಸ್ವಾಗತ ಎಂಬ ಪದವು ಈ ಅರ್ಥವನ್ನು ನೀಡುವುದಾಗಿದೆ. ಗಮ ಎಂಬ ಧಾತುವಿಗೆ ಭಾವಾರ್ಥದಲ್ಲಿ ತ ಪ್ರತ್ಯಯ ಆದೇಶವಾಗಿ ಗಮ> ಗತ ಎಂದಾಗುತ್ತದೆ. ಅರ್ಥ ಚಲಿಸು, ಮುಂದೆ ಹೊರಟ. ಇದಕ್ಕೆ ಉಪಸರ್ಗ ಆ ಸೇರಿ ಆಗತ ಎಂದು ಪದವಾಗಿ, ಬರುವಿಕೆ, ಆಗಮನ ಎಂಬರ್ಥಗಳಿವೆ. ಮತ್ತೆ ಆಗತ ಪದಕ್ಕೆ ಸು ಉಪಸರ್ಗ ಸೇರಿ ಸು+ ಆಗತ> ಸ್ವಾಗತ( ಸುಖದ ಆಗಮನ ಕೋರುವುದು) ಎಂಬ ಪದ ಉಂಟಾಗುತ್ತದೆ. ಒಂದು ಧಾತುವಿಗೆ ಒಂದೇ ಉಪಸರ್ಗವನ್ನು ಎರಡು ಬಾರಿ ಸೇರಿಸುವಂತಿಲ್ಲ. ಬೇರೆ ಬೇರೆ ಆದರೆ ಎರಡು ಉಪಸರ್ಗ ಸೇರಬಹುದು. ಸು+ ಸು+ ಆಗತ> ಸುಸ್ವಾಗತ ಎಂದು ಹೇಳುವುದಿಲ್ಲ. ಆದರೆ ಕನ್ನಡದಲ್ಲಿ ನಾವು ಸುಸ್ವಾಗತ ಎಂಬ ಪದವನ್ನು ರೂಢಿ ಮಾಡಿದ್ದೇವೆ. ಮೂಲರೂಪ ನಮಗೆ ತಿಳಿದಿರಲೆಂದು ಈ ಚಿಂತನೆ. ಓದಿದ್ದಕ್ಕಾಗಿ ಧನ್ಯವಾದಗಳು.🙏🙏🙏🙏🙏🙏💐🌹🌻🌸🌺

www.esirikannada.com

***ಆದರ್ಶ::-****

ಆದರ್ಶ: ಉತ್ತಮ ಗುಣಗಳನ್ನು ಪಡೆದು, ಮಾದರಿಯಾದವರನ್ನು ಆದರ್ಶ ವ್ಯಕ್ತಿ ಎನ್ನುತ್ತೇವೆ. ಆದರ್ಶದಲ್ಲಿ ಸತ್ಯ ಮೇಳೈಸಿರುತ್ತದೆ. ಶಿಷ್ಯರಿಗೆ ಶಿಕ್ಷಕರು ಆದರ್ಶವಾಗಿರುತ್ತಾರೆ. ಆದರ್ಶ ಪದದ ಮೂಲಾರ್ಥ ಕನ್ನಡಿ. ದೃಶಿರ್ ಧಾತು ಉತ್ತಮ ವೀಕ್ಷಣೆ ಎಂಬರ್ಥ ಹೊಂದಿದೆ. ಪ್ರತ್ಯಯ ಅ ಸೇರಿದಾಗ ಧಾತುವಿನ ಅಂತ್ಯಾಕ್ಷರ ಸ್ವರಸಹಿತ ಲೋಪವಾಗಿ ದೃಶ್+ ಅ> ದರ್ಶ್+ ಅ> ದರ್ಶ ಎಂದಾಗುತ್ತದೆ. ಇದಕ್ಕೆ ಉಪಸರ್ಗ ಆ ಸೇರಿ ಆದರ್ಶ ಪದ ಸಿದ್ಧಿಸಿದೆ. ಉತ್ತಮ ವೀಕ್ಷಣೆ ಮಾಡಿಸುವುದರಿಂದ ಕನ್ನಡಿಗೆ ಆದರ್ಶ ಎಂಬ ಹೆಸರು ಬಂದಿದೆ. ಸತ್ಯವನ್ನು ಮಾತ್ರ ತೋರಿಸುವ ಕನ್ನಡಿ ಗುಣಗ್ರಾಹಿ. ಇಂತಹ ಗುಣವಂತರೆ ಆದರ್ಶ ವ್ಯಕ್ತಿಗಳು. ಆದರ್ಶ ಗುಣಗಳನ್ನು ಸಮಾಜದಲ್ಲಿ ಬಿತ್ತುವವರು ಗುರು ಸ್ಥಾನದಲ್ಲಿರುವ ಶಿಕ್ಷಕರು. ಸಮಾಜಕ್ಕೆ ಶಿಕ್ಷಕರೇ ನಿಜವಾದ ಆದರ್ಶ. ಓದಿದ್ದಕ್ಕಾಗಿ ಧನ್ಯವಾದಗಳು.🙏🙏🙏🙏💐🌸🌹🌷🌻🌺 ****ಅ.ನಾ.*****

www.esirikannada.com

***ಸೌಹಾರ್ದ/ ಸೌಹಾರ್ದ್ಯ:-****

ಹೃ ಧಾತು ಒಯ್ಯುವುದು, ಸಾಗಿಸುವುದು ಎಂಬರ್ಥವಿದೆ. ತ್( ದ್) ಎಂಬ ಪ್ರತ್ಯಯ ಸೇರಿ ಹೃ+ ತ್( ದ್)> ಹೃದ್ ಎಂಬ ಪದವುಂಟಾಗಿ ಮನಸ್ಸು, ಹೃದಯ ಎಂಬರ್ಥ ಬರುತ್ತದೆ. ಹೃದಯ ಏನೇನು ಸಾಗಿಸುತ್ತದೆ ಎಂಬುದು ತಿಳಿದ ವಿಷಯವಷ್ಟೆ! ಹೃದ್ ಪದಕ್ಕೆ ಸು ಉಪಸರ್ಗ ಸೇರಿದಾಗ ಸು+ ಹೃದ್> ಸುಹೃದ್ ಎಂದಾಗಿ ಗೆಳೆಯ, ಸ್ನೇಹಿತ, ಮಿತ್ರ ಎಂಬರ್ಥ ಸ್ಫುರಿಸುತ್ತದೆ. ಸುಹೃದ್ ಪದಕ್ಕೆ ಭಾವಾರ್ಥದಲ್ಲಿ ಅ ಪ್ರತ್ಯಯ ಸೇರಿದರೆ ಸುಹೃದ್+ಅ > ಸೌಹಾರ್ದ ಯ ಪ್ರತ್ಯಯ ಸೇರಿದರೆ ಸುಹೃದ್+ ಯ> ಸೌಹಾರ್ದ್ಯ ಎಂದಾಗಿ ಸ್ನೇಹಭಾವ, ಸೌಜನ್ಯ, ಸಹೃದಯತೆ ಎಂಬ ಅರ್ಥ ಸ್ಫುರಿಸುತ್ತದೆ. ಬಾಳಿನಲ್ಲಿ ಸೌಹಾರ್ದ ಬಂಧವನ್ನು ಬೆಸೆಯುತ್ತದೆ. ಸೌಹಾರ್ದದಿಂದ ಓದಿದ್ದಕ್ಕಾಗಿ ಧನ್ಯವಾದಗಳು.🙏🙏🙏🙏🙏💐🌹🌷🌸🌺🌻 ****ಅ.ನಾ.*****

www.esirikannada.com

***ನಯನ/ ನೇತ್ರ:-****

ಕಣ್ಣು ಎಂಬರ್ಥವುಳ್ಳ ಈ ಎರಡೂ ಪದಗಳು ಸುಂದರವಾದ ಶಬ್ದಗಳಾಗಿವೆ. ಹೆಣ್ಣುಮಕ್ಕಳಿಗೆ ಈ ಹೆಸರಿಡುವುದು ಆಕರ್ಷಣೀಯ. ನೀ ಎಂಬ ಧಾತು ಕರೆದೊಯ್ಯುವುದು ಎಂಬರ್ಥ ಹೊಂದಿದ್ದು ವಿಕರಣ ಪ್ರತ್ಯಯ ಅ ಸೇರಿದಾಗ ನೀ+ ಅ ನೇ+ಅ >(ಧಾತುವಿಗೆ ಗುಣ) ನಯ್+ಅ( ಯಾಂತವಾಂತಾದೇಶ) ನಯ+ ನ( ಪ್ರತ್ಯಯ)> ನಯನ. ಹಾಗೇ ನೇ+ ತ್ರ> ನೇತ್ರ. ಕಣ್ಣು ನಮ್ಮನ್ನು ಕರೆದೊಯ್ಯುವುದರಿಂದ ಅದಕ್ಕೆ ನಯನ/ ನೇತ್ರ ಎಂಬ ಅನ್ವರ್ಥ ಹೆಸರಿದೆ. ಹಾಗೇ ಹೆಣ್ಣು ಸಹ ತನ್ನವರನ್ನು ಸನ್ಮಾರ್ಗದಲ್ಲಿ ಕರೆದೊಯ್ಯುವುದರಿಂದ ನಯನ/ನೇತ್ರ ಎಂಬ ಅಂಕಿತನಾಮ ಸ್ತ್ರೀಗೆ ಅನ್ವರ್ಥನಾಮವಾಗಿಯೂ ಇದೆ. ಓದಿದ್ದಕ್ಕಾಗಿ ಧನ್ಯವಾದಗಳು.🙏🙏🙏🙏🙏🙏🌹🌺🌸💐🌷🌻 ****ಅ.ನಾ.*****

www.esirikannada.com

***ಪುತ್ತಲಿ( ಳಿ)::-****

ಗೊಂಬೆ,ವಿಗ್ರಹ, ಪ್ರತಿಮೆ ಎಂಬರ್ಥದ ಪುತ್ತಲಿ(ಳಿ) ಪದವನ್ನು ಪುತ್ಥಳಿ ಎಂದು ತಪ್ಪಾಗಿ ಬರೆಯಲಾಗುತ್ತಿದೆ. ಪುತ್ತಳಿಯನ್ನು ಮಣ್ಣು,ಹುಲ್ಲು,ಕಲ್ಲು,ಕಡ್ಡಿ,ಮರ, ಲೋಹಗಳಿಂದ ಮಾಡಲಾಗುತ್ತದೆ. ಪುತ್ತ ಅಂದರೆ ಗಮನ. ಲಾ ಅಂದರೆ ಆಕರ್ಷಣೆ. ಪುತ್ತ+ ಲಾ ( ಈ ಪ್ರತ್ಯಯ ಸೇರಿ ಲೀ) ಪುತ್ತ+ ಲೀ> ಪುತ್ತಲೀ. ಗಮನವನ್ನು ಆಕರ್ಷಿಸುವುದು( ಸೆಳೆಯುವುದು) ಎಂಬರ್ಥ ಸ್ಫುರಿಸುತ್ತದೆ. ಗಮನವನ್ನು ಸೆಳೆಯುವ ಕಾರಣದಿಂದ ಗೊಂಬೆಗೆ ಪುತ್ತಲೀ ಎನ್ನುತ್ತಾರೆ. ಕನ್ನಡದಲ್ಲಿ ಪುತ್ತಳಿ ಆಗಿದೆ. ಪುತ್ಥಳಿ ಎಂಬ ಪದ ವ್ಯಾಕರಣ ಮತ್ತು ಅರ್ಥಬದ್ಧ ಪದವಲ್ಲ. ಮೂಲರೂಪದ ಕಲ್ಪನೆ ನಮಗಿರಬೇಕೆಂದು ಈ ಚಿಂತನ. ಓದಿದ್ದಕ್ಕಾಗಿ ಧನ್ಯವಾದಗಳು.🙏🙏🙏🙏🙏🌸🌺🌷🌹💐🌻 ****ಅ.ನಾ.*****

www.esirikannada.com

***ನಳಂದ( ನಾಲಂದಾ):-****

ಭಾರತದ ಐತಿಹಾಸಿಕ ವಿಶ್ವವಿದ್ಯಾನಿಲಯದ ಹೆಸರು ನಳಂದ ಎಂಬುದು ಭಾರತೀಯರಿಗೆ ಚಿರಪರಿಚಿತ ಹೆಸರು. ಅಂದಿನ ಕಾಲದಲ್ಲಿ ಹೊರದೇಶದವರೆಗೂ ಅದರ ಕೀರ್ತಿ ವ್ಯಾಪಿಸಿತ್ತು. ಇದರ ಮೂಲರೂಪ ನಾಲಂದಾ ವಿಶ್ವವಿದ್ಯಾಲಯ. ಅನ್ವರ್ಥ ನಾಮಕ್ಕೆ ಹೆಸರಾಗಿತ್ತು. ಅಲಂ ಎನ್ನುವುದು ಒಂದು ಅವ್ಯಯ ಸಾಕು ಎಂದರ್ಥ. ಇದಕ್ಕೆ ನಿಷೇಧಾರ್ಥದ ನ ಪ್ರತ್ಯಯ ಸೇರಿ ನ+ ಅಲಂ> ನಾಲಂ, ಸಾಕಾಗುವುದಿಲ್ಲ ಎಂಬರ್ಥ ಬರುತ್ತದೆ. ದಾ ಎಂದರೆ ನೀಡುವುದು. ಉತ್ಕೃಷ್ಟವಾದ ವಿದ್ಯಾದಾನವನ್ನು ವಿಶ್ವವಿದ್ಯಾಲಯ ನೀಡುತ್ತಿತ್ತು, ಆದರೂ ಜ್ಞಾನ ದಾಹಿಗಳಾದ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳು ತಮ್ಮ ಗುರುಗಳನ್ನು ಕುರಿತು" ನೀವು ನೀಡುವುದು ಸಾಲುವುದಿಲ್ಲ"( ನ ಅಲಂ ದಾ) ಎಂದು ಹೇಳುತ್ತಿದ್ದರಂತೆ. ಅಂದಿನಿಂದ ಆ ವಿಶ್ವವಿದ್ಯಾಲಯಕ್ಕೆ ಅನ್ವರ್ಥನಾಮವಾಗಿ ನಾಲಂದಾ ಎಂಬ ಹೆಸರು ಸ್ಥಿರವಾಯಿತು. ಈಗ ಅದು ಅಪಭ್ರಂಶವಾಗಿ ನಳಂದ ಎಂಬ ಹೆಸರಿನಿಂದ ಗುರುತಿಸಲ್ಪಡುತ್ತಿದೆ. ಐತಿಹಾಸಿಕ ವಿಶ್ವವಿದ್ಯಾಲಯದ ಬಗೆಗಿನ ಸಂಗತಿ, ಮತ್ತು ಅದು ಹೇಗೆ ಜ್ಞಾನಪಿಪಾಸುಗಳ ಆಗರವಾಗಿತ್ತು ಎಂಬುದನ್ನು ತಿಳಿಸಲೆಂದು ಈ ಚಿಂತನ. ಓದಿದ್ದಕ್ಕಾಗಿ ಧನ್ಯವಾದಗಳು.🙏🙏🙏🙏🙏🙏🌹💐🌺🌷🌻 ***ಅ.ನಾ.****

www.esirikannada.com

***ಉಪಾಧ್ಯಾಯ:-****

ಜೀವನ ನಿರ್ವಹಣೆಗಾಗಿ ವಿದ್ಯೆ ಕಲಿಸುವವನು. ಶಿಕ್ಷಣ ನೀಡುವವನು ಎಂಬರ್ಥವನ್ನು ಉಪಾಧ್ಯಾಯ ಪದ ಹೊಂದಿರುವುದು ನಿಘಂಟುಗಳಲ್ಲಿ ಕಂಡುಬರುತ್ತದೆ. ಆದರೆ ಉಪಾಧ್ಯಾಯ ಪದಕ್ಕೆ ಇನ್ನೂ ವಿಶಾಲಾರ್ಥವೇ ಇದೆ. ಅಯ ಎಂಬ ಧಾತುವಿಗೆ ಚಲನೆ,ವಿಷಯದ ಕಡೆ ಗಮನ ಎಂಬರ್ಥಗಳಿದ್ದು ಅಧಿ ಉಪಸರ್ಗ ಸೇರಿ, ಅಧಿ+ ಅಯ+ ಧಞ್( ಅ) ಪ್ರತ್ಯಯ ಸೇರಿ ಅಧಿ+ ಆಯ(ಧಾತುವಿನ ಅಂತ್ಯ ಸ್ವರ ಲೋಪ ಮತ್ತು ಪ್ರತ್ಯಯವು ಅಂತ್ಯಕ್ಕೆ ಸೇರಿ ಆದಿ ದೀರ್ಘ) ಅಧ್ಯಾಯ ಎಂದಾಗುತ್ತದೆ. ಇದರರ್ಥ ವ್ಯಾಸಂಗ, ಅಧ್ಯಯನ. ಉಪ ಎಂದರೆ ಸಾಮೀಪ್ಯ, ಅಧಿಕ ಎಂಬರ್ಥಗಳಿವೆ. ಉಪ+ ಅಧ್ಯಾಯ> ಉಪಾಧ್ಯಾಯ ಅಧಿಕವಾದ ಅಧ್ಯಯನದ ಸಾಮೀಪ್ಯ ಇರುವವನು ಉಪಾಧ್ಯಾಯ. ನಿರಂತರ ಅಧ್ಯಯನಶೀಲನಾದವನು ಉಪಾಧ್ಯಾಯ. ಕಲಿತದ್ದನ್ನು ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳಿಗೆ ವರ್ಗಾಯಿಸಿ ಜ್ಞಾನ ತುಂಬುವವನು ಉಪಾಧ್ಯಾಯ. ಉಪಾಧ್ಯಾಯ ಪದವು ವಿಶಾಲವಾದ ಅರ್ಥವನ್ನು ಪಡೆದುಕೊಂಡಿದೆ. ಈ ಪದವು ಅನ್ವರ್ಥವಾಗಬೇಕಾಗಿರುವುದು ಶಿಕ್ಷಕರ ಕೈಯಲ್ಲೇ ಇದೆ. ಓದಿದ್ದಕ್ಕಾಗಿ ಧನ್ಯವಾದಗಳು. 🙏🙏🙏🙏🙏💐🌹🌺🌸🌷 ****ಅ.ನಾ.****

www.esirikannada.com

***ರೂಪುರೇಷೆ/ ರೂಪುರೇಖೆ:-****

ಯೋಜನೆಗಳ ಸ್ಥೂಲ ಆಕಾರವನ್ನು ತಿಳಿಸಲು ರೂಪುರೇಷೆ ಎಂಬ ಪದ ಉಪಯೋಗಿಸಲಾಗುತ್ತಿದೆ. ಇದನ್ನು ವಿಶ್ಲೇಷಿಸಿದರೆ ನಾವು ತಿಳಿದಿದ್ದ ಅರ್ಥ ಸ್ಫುರಿಸುವುದಿಲ್ಲ. ರೇಷ ಎಂಬ ಪದದ ಅರ್ಥ ಹಿಂಸಿಸುವುದು. ಕನ್ನಡದಲ್ಲಿ ಅದು ರೇಷೆ ಆಗಿದೆ. ರೂಪುರೇಷೆ ಅಂದರೆ ರೂಪವನ್ನು ಹಿಂಸಿಸುವುದು ಎಂಬ ಅರ್ಥ ಸ್ಫುರಿಸುತ್ತದೆ. ಒಂದು ಕಾರ್ಯದ ಬಾಹ್ಯ ರೇಖೆಯನ್ನು ತಿಳಿಸುವುದು ಎಂಬರ್ಥ ಈ ಪದದಿಂದ ಸ್ಫುರಿಸುವುದಿಲ್ಲ. ರೂಪರೇಖೆ ಎಂಬ ಪದವು ಕಾರ್ಯದ ಸ್ಥೂಲರೂಪವನ್ನು ತಿಳಿಸುವ ಸರಿಯಾದ ಪದವಾಗಿದೆ. ಬಾಹ್ಯ ರೇಖೆಯೇ ರೂಪರೇಖೆ. ಹಾಗಾಗಿ ರೂಪುರೇಷೆ/ ರೂಪರೇಖೆ ಎಂಬ ಎರಡು ಪದಗಳಲ್ಲಿ ಯಾವುದನ್ನು ಉಪಯೋಗಿಸಿದರೆ ಅರ್ಥಬದ್ಧ ಎಂಬುದನ್ನು ನೀವೇ ನಿರ್ಧರಿಸಿ. ಓದಿದ್ದಕ್ಕಾಗಿ ಧನ್ಯವಾದಗಳು.🙏🙏🙏🙏🙏🌹💐🌺🌻🌸🌷 ****ಅ.ನಾ.*****

www.esirikannada.com

***ಕುಂಭದ್ರೋಣವರ್ಷ/ ಮುಸಲಧಾರೆ:-****

ಕುಂಭದ್ರೋಣವರ್ಷ/ ಮುಸಲಧಾರೆ ಧಾರಾಕಾರ ಜೋರಾದ ಮಳೆಗೆ ಹೀಗೆ ಕರೆಯುತ್ತೇವೆ. ಕುಂಭ ಎಂದರೆ ಲೋಹ/ ಮಣ್ಣು ಗಳ ಬಿಂದಿಗೆ. ೨೦ ಕೊಳಗದ ಅಳತೆ ಎಂಬರ್ಥವೂ ಇದೆ. ಹಾಗೇ ದ್ರೋಣ ಎಂದರೆ ನೀರು ತುಂಬುವ ಮರದ ಪಾತ್ರೆ. ೨೨ ಸೇರಿನ ಅಳತೆ ಎಂದಿದೆ. ಹೀಗೆ ಕುಂಭ ಮತ್ತು ದ್ರೋಣಗಳ ನೀರು ಒಮ್ಮೆಲೆ ಸುರಿದರೆ ನೀರು ಧಾರಾಕಾರವಾಗಿ ಬೀಳುತ್ತದೆ. ಮಳೆಯ ಬಿರುಸು ಮತ್ತು ಆಧಿಕ್ಯವನ್ನು ಸೂಚಿಸಲು, ಎಡಬಿಡದೆ ಸುರಿಯುವ ಮಳೆಗೆ ಕುಂಭದ್ರೋಣ ವರ್ಷ ಎನ್ನುತ್ತಾರೆ. ಮುಸಲ ಅಂದರೆ ವನಕೆ. ವನಕೆ ಗಾತ್ರದಷ್ಟು ನೀರು ಸುರಿಯುವುದನ್ನು ಮುಸಲ ಧಾರೆ ಎನ್ನುತ್ತಾರೆ. ಮುಸಲಧಾರೆ ಪದವೂ ಜೋರಾದ ಮಳೆಯನ್ನು ಸೂಚಿಸುವ ಪದವಾಗಿದೆ. ಓದಿದ್ದಕ್ಕಾಗಿ ಧನ್ಯವಾದಗಳು.🙏🙏🙏🙏🌷🌺🌸🌹🌻 ****ಅ.ನಾ.*****

www.esirikannada.com

***ಸದಾಚಾರ:-****

ಉತ್ತಮ ನಡವಳಿಕೆ ಎಂದು ಈ ಪದಕ್ಕೆ ಅರ್ಥ ಹೇಳುತ್ತೇವೆ. ಈ ಪದ ತನ್ನೊಳಗೆ ವ್ಯಾಪಕವಾದ ಅರ್ಥವನ್ನು ಹಿಡಿದಿಟ್ಟುಕೊಂಡಿದೆ. ಚರ್ ಧಾತು ಚಲನೆ ಎಂಬರ್ಥ ಹೊಂದಿದ್ದು ಅ ಪ್ರತ್ಯಯ ಆ ಉಪಸರ್ಗ ಸೇರಿದಾಗ ಆ+ ಚರ್+ ಅ> ಆಚಾರ( ಧಾತುವಿನ ಹ್ರಸ್ವ ಸ್ವರ ದೀರ್ಘವಾಗುತ್ತದೆ) ಸದ್ವರ್ತನೆ ಎಂಬರ್ಥ ಪಡೆದುಕೊಳ್ಳುತ್ತದೆ. ಮತ್ತೆ ಸದ್ ಎಂಬ ಉಪಸರ್ಗ ಸೇರಿ ಸದಾಚಾರ ಪದವಾದಾಗ ವಿಶೇಷಾರ್ಥ ಪಡೆಯುತ್ತದೆ. ಸದಾಚಾರ ಸತ್ಪುರುಷರ ಆಚಾರವಾಗಿದೆ. ಬ್ರಾಹ್ಮೀಮಹೂರ್ತದಲ್ಲಿ ಏಳುವುದು, ಪರಮಾತ್ಮನ ಧ್ಯಾನ, ಮಂಗಳಕರ ವಚನ ಇವುಗಳು ಸದಾಚಾರಿಗಳ ಸಾಂಪ್ರದಾಯಿಕ ಅನುಷ್ಠಾನಗಳಾಗಿವೆ. ಈ ಸದಾಚಾರಕ್ಕೆ ಧರ್ಮವು ಮೂಲವಾಗಿರುತ್ತದೆ. ಉತ್ತಮವಾದದ್ದನ್ನು ಧರಿಸಿ ಆಚರಣೆಗೆ ತರುವುದೇ ಧರ್ಮವಾಗಿದೆ. ಸದಾಚಾರ ಸಂಪನ್ನರು ಸಮಾಜದ ಉನ್ನತಿಗಾಗಿ ಶ್ರಮಿಸುತ್ತಾರೆ. ಓದಿದ್ದಕ್ಕಾಗಿ ಧನ್ಯವಾದಗಳು.🙏🙏🙏🙏🙏💐🌷🌸🌹🌻🌺 ***ಅ.ನಾ.****

www.esirikannada.com

***ಪಂಡಿತ/ ಪಾಮರ:-****

ವಿದ್ವಾಂಸ / ಅಜ್ಞ ಎಂಬ ಅರ್ಥಗಳು ಕ್ರಮವಾಗಿ ಪಂಡಿತ,ಪಾಮರ ಪದಗಳಿಗಿವೆ. ಪಂಡ ಧಾತು, ಜ್ಞಾನ ಎಂಬರ್ಥ ಹೊಂದಿದ್ದು, ಇತ ಪ್ರತ್ಯಯ ಸೇರಿ ಪಂಡಿತ ಪದದ ನಿಷ್ಪತ್ತಿಯಾಗಿದೆ. ಒಳ್ಳೆಯ ಜ್ಞಾನವನ್ನು ಹೊಂದಿದವನು, ಬುದ್ಧಿವಂತ ಎಂಬರ್ಥ ಪಂಡಿತ ಪದಕ್ಕಿದೆ. ಮೃ ಧಾತು ಪ್ರಾಣಬಿಡುವುದು ಎಂಬರ್ಥ ಹೊಂದಿದ್ದು ವಿಕರಣ ಪ್ರತ್ಯಯ ಅ ಸೇರಿ ಮರ ಎಂದಾಗುತ್ತದೆ. ಪಾ ಎಂಬ ಧಾತು ನಿರೀಕ್ಷಿಸು ಎಂಬರ್ಥ ಹೊಂದಿದ್ದು ಪಾ+ಮರ> ಪಾಮರ ಎಂದಾದಾಗ ಏನೂ ತಿಳಿಯದವನು, ಅಜ್ಞ ಎಂಬರ್ಥ ಸ್ಫುರಿಸುತ್ತದೆ. ಪಂಡಿತ ಪಾಮರ ಎರಡೂ, ವಿರುದ್ಧಾರ್ಥ ಪದಗಳಾಗಿದ್ದು ಜೋಡಿನುಡಿಗಳಾಗಿಯೂ ಬಳಕೆಯಲ್ಲಿದೆ. ಓದಿದ್ದಕ್ಕಾಗಿ ಧನ್ಯವಾದಗಳು.🙏🙏🙏🙏🙏🌹🌻🌺🌷🌸 ****ಅ.ನಾ.****

www.esirikannada.com

***ಕಲ್ಪನೆ/ ಪರಿಕಲ್ಪನೆ:-****

"ಕೃಪೂ" ಧಾತು ಸಾಮರ್ಥ್ಯ ಎಂಬರ್ಥ ಹೊಂದಿದ್ದು ವಿಕರಣ ಪ್ರತ್ಯಯ ಅ ಸೇರಿದಾಗ ಕೃಪ್+ ಅ> ಕರ್ಪ( ರಕಾರಕ್ಕೆ ಲ ಆದೇಶ) > ಕಲ್ಪ ಎಂದಾಗುತ್ತದೆ ಇದಕ್ಕೆ ನ+ ಆ ಪ್ರತ್ಯಯ ಸೇರಿ ಕಲ್ಪನಾ ಪದದ ನಿಷ್ಪತ್ತಿ. ನಿರ್ಮಾಣ,ಊಹೆ, ಶಂಕೆ ಎಂಬರ್ಥ ಸ್ಫುರಿಸುತ್ತದೆ. ಕನ್ನಡದಲ್ಲಿ ಕಲ್ಪನೆ ಎಂದಾಗಿದೆ. ಕಲ್ಪನಾ ಪದಕ್ಕೆ ಪರಿ ಎಂಬ ಉಪಸರ್ಗ ಸೇರಿ ಪರಿಕಲ್ಪನಾ ಎಂದಾದಾಗ ಸಜ್ಜುಗೊಳಿಸುವುದು, ನಿಶ್ಚಯಿಸುವುದು, ಸೃಷ್ಟಿಸುವುದು ಎಂಬರ್ಥಗಳು ಸ್ಫುರಿಸುತ್ತವೆ. ಕನ್ನಡದಲ್ಲಿ ಪರಿಕಲ್ಪನೆ ಎಂದಾಗಿದೆ. ಓದಿದ್ದಕ್ಕಾಗಿ ಧನ್ಯವಾದಗಳು.🙏🙏🙏🙏🙏🌺🌻🌹🌷🌸💐 ****ಅ.ನಾ.*****

www.esirikannada.com

***ಸುಪ್ರಭಾತ:-****

ಬೆಳಗಿನ ಜಾವದಲ್ಲಿ ಕೇಳುವ ಮಂಗಳಕರ ಶ್ಲೋಕ ಸುಪ್ರಭಾತ. ಭಾರತೀಯ ಸಂಸ್ಕೃತಿಯ ಒಂದು ಭಾಗವಿದು. ಹಗಲಿನ ಪ್ರಾರಂಭ ಕಾಲವನ್ನು ಸುಪ್ರಭಾತ ಎಂದು ಕರೆಯಲಾಗಿದೆ. "ಭಾ" ಧಾತು ದೀಪ್ತಿ, ಪ್ರಕಾಶಿಸುವುದು ಎಂಬರ್ಥವುಳ್ಳದ್ದು. ತ ಪ್ರತ್ಯಯ ಸೇರಿ ಭಾತ ಎಂದಾಗಿ ಪ್ರಾತಃಕಾಲ ಎಂಬರ್ಥ ಸ್ಫುರಿಸುತ್ತದೆ. ಸು ಮತ್ತು ಪ್ರ ಎಂಬ ಎರಡು ಉಪಸರ್ಗಗಳು ಸೇರಿ ಸುಪ್ರಭಾತ ಎಂದಾಗಿ ಒಳ್ಳೆಯ ಸಮಯವನ್ನು ಸೂಚಿಸುವ, ಶುಭಸೂಚಕವಾದ ಬೆಳಗಿನ ವೇಳೆ ಎಂಬರ್ಥ ಸ್ಫುರಿಸುತ್ತದೆ. ಇದರ ಮುಂದುವರಿದ ಅರ್ಥವೇ ಮಂಗಳಕರ ಪ್ರಾರ್ಥನೆ. ಪ್ರಭಾತಫೇರಿಯನ್ನು ನಡೆಸುವುದೂ ಪ್ರಭಾತ ಸಮಯದಲ್ಲಿ. ಸರ್ವರಿಗೂ ಸುಪ್ರಭಾತ ಮಂಗಳ ತರಲಿ. ಓದಿದ್ದಕ್ಕಾಗಿ ಧನ್ಯವಾದಗಳು.🙏🙏🙏🙏🌸🌷💐🌹🌻 ***ಅ.ನಾ.****

www.esirikannada.com

***ಮಂಗಲಾರತಿ/ ಮಂಗಳಾರತಿ****

ದೇವರ ಪೂಜೆಯಲ್ಲಿ ಕರ್ಪೂರ ತುಪ್ಪದ ಬತ್ತಿ ಹಚ್ಚಿ ಆರತಿ ಮಾಡುವುದಕ್ಕೆ ಈ ಪದ ಉಪಯೋಗಿಸುತ್ತೇವೆ. ಇದನ್ನು ಅರಿಸಮಾಸ ಎಂದು ಗುರುತಿಸಲಾಗಿದೆ. ಆರಾತ್ರಿಕ ಎಂಬ ಸಂಸ್ಕೃತ ಪದದಿಂದ ಆರತಿ ಪದವು ತದ್ಭವವಾಗಿ ಬಂದಿದೆ. ಸಂಸ್ಕೃತದ ಅರ್ಥ ಕರ್ಪೂರವನ್ನು ತಟ್ಟೆಯಲ್ಲಿಟ್ಟು ಮಾಡುವ ನೀರಾಜನ. ಕನ್ನಡದ ತದ್ಭವ ಆರತಿಗೂ ಇದೇ ಅರ್ಥ. ಮಂಗಳಾರತಿ ಪದ ಸಂಸ್ಕೃತ ಕನ್ನಡ ಸೇರಿರುವುದರಿಂದ ಅರಿ ಸಮಾಸ. ಆದರೆ ಸಂಸ್ಕೃತದಲ್ಲೂ ಆರತಿ ಎಂಬ ಪದವೊಂದಿದೆ. ನಿವೃತ್ತಿ, ವಿಶ್ರಾಂತಿ ಎಂಬರ್ಥಗಳು ಇವೆ. ಸಂಸ್ಕೃತದ ಮಂಗಲ+ ಆರತಿ> ಮಂಗಲಾರತಿ ಪದವು ಶುಭದ ವಿಶ್ರಾಂತಿ/ ಶುಭದ ನಿವೃತ್ತಿ ಎಂಬರ್ಥಗಳನ್ನು ಸ್ಫುರಿಸುತ್ತದೆ. ಈಗ ಕನ್ನಡದ ಮಂಗಳಾರತಿ ಸಂಸ್ಕೃತದ ಮಂಗಲಾರತಿ ಎರಡು ಬೇರೆ ಬೇರೆ ಅರ್ಥವುಳ್ಳ ಪದಗಳು ಇವೆ ಎಂದ ಹಾಗಾಯ್ತು. ಆದರೆ ಸಂಸ್ಕೃತದ ಮಂಗಲಾರತಿ ಕನ್ನಡದಲ್ಲಿ ಬಳಕೆಯಿಲ್ಲ. ಒಂದು ಸಂಸ್ಕೃತ ಒಂದು ಕನ್ನಡ( ತದ್ಭವ) ಪದಗಳು ಸೇರಿರುವ ಮಂಗಳಾರತಿ ಬಳಕೆಯಲ್ಲಿದ್ದು ನಮಗೆ ಚಿರಪರಿಚಿತವಾದದ್ದಾಗಿದೆ. ಮಂಗಳಾರತಿ ಪದದ ನಿಷ್ಪತ್ತಿ ಬಗ್ಗೆ ನಮಗೆ ತಿಳಿದಿರಲೆಂದು ಈ ಚಿಂತನ. ಓದಿದದ್ದಕ್ಕಾಗಿ ಧನ್ಯವಾದಗಳು.🙏🙏🙏🙏🙏🌷🌺🌹💐🌸🌻 ****ಅ.ನಾ.*****

www.esirikannada.com

***ಪುತ್ತ್ರ / ಪುತ್ತ್ರೀ****

ಪುತ್ತ್ರ / ಪುತ್ತ್ರೀ ಪುತ್ರ ಪುತ್ರಿ ಮಗ ಮಗಳು ಎಂಬರ್ಥದ ಪದಗಳು ನಮಗೆ ಚಿರಪರಿಚಿತ. ಪುತ್ರ ಪುತ್ರಿಯರು ಇಲ್ಲದ ಮನೆ ನರಕ ಸದೃಶ ಎಂಬ ಮಾತು ಚಾಲ್ತಿಯಲ್ಲಿದೆ. ಮನೆ ಸ್ವರ್ಗವಾಗುವುದು ಮಕ್ಕಳಿಂದ. ಎಲ್ಲ ತಂದೆತಾಯಿಯರೂ ಮಕ್ಕಳಿಗಾಗಿ ಹಂಬಲಿಸುವುದು ಪ್ರಕೃತಿ ನಿಯಮ. ಪುತ್ ಎನ್ನುವುದು ಒಂದು ನರಕ. ಆ ನರಕದಿಂದ ತಂದೆತಾಯಿಯರನ್ನು ರಕ್ಷಿಸುವುದು ಮಕ್ಕಳು. ಪುತ್ = ನರಕ; ತ್ರ= ರಕ್ಷಿಸು ನರಕದಿಂದ ರಕ್ಷಿಸುವುದರಿಂದ ಮಗನಿಗೆ ಪುತ್+ ತ್ರ> ಪುತ್ತ್ರ ಎಂದು ಕರೆಯಲಾಗಿದೆ. ಸ್ತ್ರೀಲಿಂಗದಲ್ಲಿ "ಈ" ಪ್ರತ್ಯಯ ಸೇರಿ ಪುತ್ತ್ರ+ ಈ> ಪುತ್ತ್ರೀ ಎಂದಾಗಿದೆ. ತಂದೆ ತಾಯಿಯರನ್ನು ಪುತ್ ನರಕದಿಂದ ರಕ್ಷಿಸುವವರೇ ಪುತ್ತ್ರ/ಪುತ್ತ್ರೀ. ಕನ್ನಡದಲ್ಲಿ ಪುತ್ರ/ ಪುತ್ರಿ ಎಂದಾಗಿದೆ. ಮೂಲಾರ್ಥವನ್ನು ತಿಳಿಸುವ ಉದ್ದೇಶ ಈ ಚಿಂತನ. ಓದಿದ್ದಕ್ಕಾಗಿ ಧನ್ಯವಾದಗಳು.🙏🙏🙏🙏🙏🌷🌸🌺💐🌹 ****ಅ.ನಾ.*****

www.esirikannada.com

***ಉದ್ಯಾನ/ ಪ್ರಯಾಣ****

ಉದ್ಯಾನ ಪದವು ಕೈತೋಟ,ಕ್ರೀಡಾವನ ಅರ್ಥವನ್ನು ಪಡೆದಿದೆ. ಪ್ರಯಾಣ ಪದವು ಹೊರಡುವುದು,ಯಾತ್ರೆ ಮುಂತಾದ ಅರ್ಥಗಳನ್ನು ಪಡೆದಿದೆ. ಎರಡೂ ಪದಗಳು ವಿಭಿನ್ನಾರ್ಥಗಳನ್ನು ಪಡೆದಿದ್ದರೂ ಎರಡೂ ಪದಗಳ ಮೂಲಧಾತು ಒಂದೇ ಆಗಿದೆ. "ಯಾ" ಎಂಬ ಧಾತು ಒಯ್ಯುವುದು, ಸಾಗಿಸುವುದು ಎಂಬರ್ಥವನ್ನು ಹೊಂದಿದ್ದು ನ ಪ್ರತ್ಯಯ ಸೇರಿ ಯಾನ ಎಂದಾದಾಗ ವಾಹನ, ಸಂಚಾರ ಎಂಬರ್ಥಗಳು ಸ್ಫುರಿಸುತ್ತದೆ. ಯಾನ ಪದಕ್ಕೆ ಉದ್ ಉಪಸರ್ಗ ಸೇರಿ ಉದ್ಯಾನ ಪದ ಸಿದ್ಧಿಸಿ ಕೈತೋಟದ ಅರ್ಥ ಸ್ಫುರಿಸುತ್ತದೆ. "ಯಾನ" ಪದಕ್ಕೆ ಪ್ರ ಉಪಸರ್ಗ ಸೇರಿ "ಪ್ರಯಾನ" ಎಂದಾಗಿ, ಪದದೊಳಗೆ ರೇಫೆ ಇರುವಕಾರಣ ನಕಾರಕ್ಕೆ ಣಕಾರಾದೇಶವಾಗಿ ಪ್ರಯಾಣ ಎಂದಾಗಿ ಹೊರಡುವುದು ಎಂಬರ್ಥ ಸ್ಫುರಿಸುತ್ತದೆ. ಒಂದೇ ಧಾತುವಿಗೆ ವಿವಿಧ ಉಪಸರ್ಗ/ ಪ್ರತ್ಯಯಗಳು ಸೇರಿದಾಗ ವಿವಿಧಾರ್ಥಗಳು ಸ್ಫುರಿಸುವುದು ಸಂಸ್ಕೃತ ಭಾಷೆಯ ಲಕ್ಷಣವಾಗಿದೆ. ಓದಿದ್ದಕ್ಕಾಗಿ ಧನ್ಯವಾದಗಳು.🙏🙏🙏🙏🙏🌻🌹🌷💐🌺🌸 ***ಅ.ನಾ.****

www.esirikannada.com

***ಉಪಹಾರ/ ಉಪಾಹಾರ****

ಉಪಹಾರ/ ಉಪಾಹಾರ ಈ ಎರಡೂ ಪದಗಳ ಅರ್ಥ ಬೇರೆಬೇರೆಯೇ ಇದೆ. ಕೆಲವುಕಡೆ ಉಪಾಹಾರ ಮಂದಿರಕ್ಕೆ ಉಪಹಾರಮಂದಿರ ಎಂದು ಬರೆದಿರುವುದನ್ನು ಕಾಣುತ್ತೇವೆ. ಹೃ ಧಾತು ಒಯ್ಯು,ಸಾಗಿಸು, ಸ್ವೀಕಾರ,ಕದಿಯುವುದು ಎಂಬ ನಾನಾರ್ಥ ಹೊಂದಿದೆ. ಇದಕ್ಕೆ ಪ್ರತ್ಯಯ ಅ ಸೇರಿ ಹೃ+ ಅ> ಹಾರ ಎಂದಾಗಿ ಉಪಸರ್ಗ "ಉಪ" ಸೇರಿ ಉಪಹಾರ ಪದವಾದಾಗ, ದೇವತೆಗಳ ನೈವೇದ್ಯ, ಪೂಜೆ, ಸಮೀಪದಲ್ಲಿರುವ ಹಾರ ಎಂಬರ್ಥಗಳು ಸ್ಫುರಿಸುತ್ತವೆ. ಹಾರ ಪದಕ್ಕೆ ಆ ಉಪಸರ್ಗ ಸೇರಿ ಆಹಾರ ಆದಾಗ ಭೋಜನ,ಊಟ ಎಂಬರ್ಥ ಸ್ಫುರಿಸುತ್ತದೆ. ಆಹಾರ ಪದಕ್ಕೆ "ಉಪ" ಉಪಸರ್ಗ ಸೇರಿ ಉಪ+ ಆಹಾರ> ಉಪಾಹಾರ ಎಂದಾದಾಗ ಲಘು ಆಹಾರ, ತಿಂಡಿ, ಹಣ್ಣು ಮುಂತಾದ ಆಹಾರಗಳು ಎಂದರ್ಥ ಸ್ಫುರಿಸುತ್ತದೆ. ಊಟದಮನೆಗೆ ಉಪಹಾರಮಂದಿರ ಎಂಬ ಪದ ಉಪಯೋಗಿಸುವುದು ಸರಿಯಲ್ಲ ಅಲ್ಲವೇ? ಓದಿದ್ದಕ್ಕಾಗಿ ಧನ್ಯವಾದಗಳು.🙏🙏🙏🙏🙏💐🌹🌺🌷🌸🌻 ****ಅ.ನಾ.*****

www.esirikannada.com

***ಪದ ಚಿಂತನ****

ಚಾಮುಂಡೇಶ್ವರೀ: ಮೈಸೂರು ನಗರದ ಅಧಿದೇವತೆ. ವಿಶ್ವವಿಖ್ಯಾತ ದಸರಾ ಹಬ್ಬ ನಡೆಯುವುದು ಚಾಮುಂಡೇಶ್ವರಿ ತಾಯಿಯ ಹೆಸರಿನಲ್ಲಿ. ಚಡಿ ಧಾತು ಕೋಪವುಳ್ಳ ಅರ್ಥವಿದ್ದು ಪ್ರತ್ಯಯ ಸೇರಿ ಚಂಡ ಆಗುತ್ತದೆ. ಮುಡಿ ಧಾತು, ಕತ್ತರಿಸಿದ ಎಂಬ ಅರ್ಥವಿದ್ದು, ಪ್ರತ್ಯಯ ಸೇರಿ ಮುಂಡ ಎಂದಾಗಿದೆ. ಚಂಡ ಮುಂಡ ಎಂಬ ಇಬ್ಬರು ರಾಕ್ಷಸರನ್ನು ಈಶ್ವರೀ( ದುರ್ಗೆ) ಸಂಹರಿಸಿ,ಚಂಡಮುಂಡರನ್ನು ಕೈಯಲ್ಲಿ ಹಿಡಿದಿದ್ದಾಳೆ. ಚಂಡ+ ಮುಂಡ> ಚಾಮುಂಡ+ ಆ> ಚಾಮುಂಡಾ ಆಗಿದ್ದಾಳೆ. ಈಶ್ವರೀ ಸೇರಿ ಚಾಮುಂಡೇಶ್ವರೀ. ಸಪ್ತಮಾತೃಕೆಗಳಲ್ಲಿ ಚಾಮುಂಡೇಶ್ವರಿ ಒಬ್ಬಳು. ಚಾಮುಂಡೇಶ್ವರೀ ಎಲ್ಲರನ್ನೂ ಕಾಪಾಡಲಿ. ಓದಿದ್ದಕ್ಕಾಗಿ ಧನ್ಯವಾದಗಳು.🙏🙏🙏🙏🙏🙏🌸🌷🌺💐🌹 ****ಅ.ನಾ.*****

www.esirikannada.com

***ಪದ ಚಿಂತನ****

ರೋದನ/ರೋಧನ ಈ ಎರಡೂ ಪದಗಳು ಬೇರೆ ಬೇರೆ ಅರ್ಥವುಳ್ಳ ಪದಗಳಾಗಿವೆ. ಅಳುವುದು ಮತ್ತು ಅಡ್ಡಿಪಡಿಸುವುದು ಎಂಬ ಅರ್ಥಗಳು ಕ್ರಮವಾಗಿ ಈ ಪದಗಳಿಗಿದೆ. ಇದನ್ನು ಅದಲು ಬದಲು ಮಾಡಿ ಅನೇಕರು ಬರೆಯುತ್ತಾರೆ. ಆಗ ವಾಕ್ಯದ ಅರ್ಥಕ್ಕೆ ಭಂಗ ಬರುತ್ತದೆ. "ಆಕೆ ಆಪ್ತರನ್ನು ಕಳೆದುಕೊಂಡು ದುಃಖದಿಂದ ರೋಧಿಸಿದಳು" ಎಂದು ವಾಕ್ಯ ಬರೆದರೆ ದುಃಖದಿಂದ ಅಡ್ಡಿಪಡಿಸಿದಳು ಎಂದಾಗುತ್ತದೆ. ಇದು ಅರ್ಥಕ್ಕೆ ಭಂಗ. ಅಲ್ಲಿ ರೋದಿಸಿದಳು ಕ್ರಿಯಾಪದ ಬರಬೇಕು. ರುದ್ ಧಾತು ಕಣ್ಣೀರು ಸುರಿಸು ಎಂಬ ಅರ್ಥ ಹೊಂದಿದ್ದು, ಪ್ರತ್ಯಯ ಸೇರಿ ರೋದನ ಎಂದಾದಾಗ ಅಳುವುದು ಎಂಬರ್ಥ ಸ್ಫುರಿಸುತ್ತದೆ. ರುಧ್ ಧಾತು ಅಡ್ಡಿ, ತಡೆ ಎಂಬರ್ಥ ಹೊಂದಿದ್ದು , ಪ್ರತ್ಯಯ ಸೇರಿ ರೋಧನ ಎಂದಾದಾಗ ಅಡ್ಡಿಪಡಿಸು, ತಡೆದು ನಿಲ್ಲಿಸು ಎಂಬರ್ಥಗಳು ಸ್ಫುರಿಸುತ್ತದೆ. ರೋದನ/ ರೋಧನ ಅದಲು ಬದಲಾದರೆ ಅರ್ಥಭಂಗ ಆಗುತ್ತದೆ. ಈ ಪದಗಳನ್ನು ಸೂಕ್ತ ಅರ್ಥದಲ್ಲಿ ಬಳಸುವ ಆಲೋಚನೆ, ನಮಗೆ ಇರಬೇಕಾದದ್ದು ಅಪೇಕ್ಷಣೀಯ. ಓದಿದ್ದಕ್ಕಾಗಿ ಧನ್ಯವಾದಗಳು.🙏🙏🙏🙏🙏🙏🌹💐🌸🌷🌻🌺 ****ಅ.ನಾ.****

30/07/2020

www.esirikannada.com

***ಪದ ಚಿಂತನ****

ತತ್ತ್ವ|ಸತ್ತ್ವ ತತ್ತ್ವ ಎಂದರೆ ವಸ್ತುವಿನ ಸ್ವಭಾವ, ಅನುಗತ ಅರ್ಥ, ಪರಬ್ರಹ್ಮ, ಪರಮಾತ್ಮ ಎಂಬರ್ಥಗಳಿವೆ. ತತ್ ಪದಕ್ಕೆ ಅದು, ವಿಷಯ ಎಂಬರ್ಥಗಳಿವೆ. ತ್ವ ಸೇರಿದಾಗ ತತ್ತ್ವ ಎಂಬ ಪದ ಸಿದ್ಧಿಸುತ್ತದೆ. ಅದು ನೀನು ಎಂದು ಪರಮಾತ್ಮನಿಗೆ ಹೇಳುವಮಾತು.ತತ್ತ್ವದಲ್ಲಿ ಪಾರಮಾರ್ಥಿಕ ಚಿಂತನೆ ಇರುತ್ತದೆ. ಈ ಪದವನ್ನು ತತ್ವ ಎಂದೇ ಬರೆಯುತ್ತಾರೆ. ತ ಒಂದು ಅಕ್ಷರದ ಜೊತೆಗೆ ಏಕಾಕ್ಷರ ಧಾತು. ಅಮೃತ, ಕಳ್ಳ, ಕೋಪ ಮುಂತಾದ ಅನೇಕ ಅರ್ಥಗಳಿವೆ. ತತ್ವ ಎಂದು ಬರೆದರೆ ಅಪೇಕ್ಷಿತ ತತ್ತ್ವ ಪದದ ಅರ್ಥ ಸ್ಫುರಿಸುವುದಿಲ್ಲ. ತತ್ವ ಎಂಬ ಪದ ಬಳಕೆಯಲ್ಲೇ ಇಲ್ಲ. ತತ್ತ್ವ ಎಂಬುದು ಸರಿ ರೂಪ. ಇದನ್ನೇ ತತ್ತ್ವಪದ, ತತ್ತ್ವಜ್ಞಾನಿ ಎಂದು ಹೇಳಲು ಉಪಯೋಗಿಸುತ್ತೇವೆ. ಸತ್ತ್ವ ಎಂಬ ಪದಕ್ಕೆ ದ್ರವ್ಯ, ವಸ್ತು, ಬಲ, ಜೀವ, ಶಕ್ತಿ, ಚಿತ್ತ ಮುಂತಾದ ಅರ್ಥಗಳಿವೆ. ಸತ್ ಪದಕ್ಕೆ ಒಳ್ಳೆಯ, ಶ್ರೇಷ್ಠ, ಈಗಿನ, ಸತ್ಯ ಮುಂತಾದ ಅರ್ಥಗಳಿವೆ. ಇದಕ್ಕೆ ತ್ವ ಸೇರಿ ಸತ್ತ್ವ ಎಂದು ಪದ ಉಂಟಾಗುತ್ತದೆ. ಈ ಪದವನ್ನು ಸತ್ವ ಎಂದು ಬರೆಯಲಾಗುತ್ತಿದೆ. ಸ ಅಕ್ಷರಕ್ಕೆ ವಿಷ್ಣು, ಪಕ್ಷಿ, ವಾಯು, ಜೊತೆ ಮುಂತಾದ ಅನೇಕ ಅರ್ಥಗಳಿದ್ದು ಸತ್ವ ಎನ್ನುವ ಪದ ನಾವು ಅಪೇಕ್ಷಿಸುವ ಅರ್ಥವಿರುವ( ಮೇಲೆ ತಿಳಿಸಿದ ಸತ್ತ್ವದ ಅರ್ಥ) ಪದ ಆಗಿಲ್ಲ. ಸತ್ತ್ವ ಎಂಬುದೇ ಸರಿ ರೂಪ. ಹಾಗಾಗಿ ತತ್ವ ಸತ್ವ ಎಂಬ ಸರಿಯಲ್ಲದ ರೂಪವನ್ನು ತತ್ತ್ವ ಸತ್ತ್ವ ಎಂದು ಬಳಸಲು ಅಡ್ಡಿ ಇಲ್ಲ ಅಲ್ಲವೇ? ಓದಿದ್ದಕ್ಕಾಗಿ ಧನ್ಯವಾದಗಳು.🙏🙏🙏🙏🙏🌹🌻🌺🌷🌸💐 ****ಅ.ನಾ****

Total Page Visits: 6882 - Today Page Visits: 27

4,729 thoughts on “ಪದ ಚಿಂತನ

 1. I’m not sure where you are getting your info, but great topic.
  I needs to spend some time learning more or understanding more.
  Thanks for wonderful information I was looking for this info
  for my mission.

 2. My coder is trying to persuade me to move to .net from PHP.
  I have always disliked the idea because of the expenses.
  But he’s tryiong none the less. I’ve been using WordPress on a variety of websites for about a year and am concerned about switching
  to another platform. I have heard good things about blogengine.net.
  Is there a way I can transfer all my wordpress content into it?
  Any help would be really appreciated!

 3. Pingback: bez-diploma
 4. Pingback: felsefegram
 5. Pingback: cagdasck
 6. Pingback: classfaqs
 7. It is the best time to make some plans for the future and it
  is time to be happy. I’ve read this post and if I
  could I want to suggest you few interesting things or advice.
  Perhaps you can write next articles referring to this article.
  I desire to read more things about it!

 8. Pingback: netverka
 9. all the time i used to read smaller articles or reviews that as well clear their
  motive, and that is also happening with this article which I am reading now.

 10. Hello there! Do you know if they make any plugins to safeguard against hackers? I’m kinda paranoid about losing everything I’ve worked hard on. Any recommendations?

 11. This casino bonus not only builds trust between both parties, but also gets players using the casino playing thier games and creates hype and conversation around the casino. Players may then end up depositing independent of after using the bonus credit, even if it is just a min deposit to try a game again without the assistance of bonus money. Creating dialogue around the casino gets players interacting and seeing what the atmosphere and gameplay of the casino is like. Online casinos are a great addition the gambling and online gaming community. Playing slot games at a brick and mortar casino is still a viable option for casino and slot game players but almost 70% of gambling is now done online. That means that it is more accessible to people and easier to use. The arrival of the online casino has resulted in one hugely advantageous result. More people are playing slot games than ever before. https://weekly-wiki.win/index.php/Crypto_gamble_vs Our casino expert introduces the very best casinos and real money gambling sites out there for USA-based players in May 2022. What you might not be aware of is several forms of gambling indusrty that you wouldn’t think are available online. These include scratch cards, money wheels, and bingo. These forms of gaming are massive, particularly in Canada. Whatever you can find at your local bricks and mortar casino, you can find a superb online version of easily. Any online casino listed on NJ Gambling Sites is a trusted legal online casino with a great reputation and credibility. Most of the online casinos we review include big names like Caesars, MGM, and Golden Nugget. By now, you already know that our mission is to bring you the ultimate online gambling experience. But you may be asking yourself: “what makes a top online casino”? This is the perfect time to give you a very long answer to this short question. Every casino we review on Gambling.com goes through a set process with strict criteria. Therefore, we don’t just point you to the right casinos and expect you to take our word for it. Reading our expert casino reviews will give you deep insight into how the best casino sites work. Below are key areas we look at when evaluating each casino. As we look at hundreds of casinos, only a selected few make the cut.

 12. What you said made a ton of sense. However, think on this, what if
  you typed a catchier title? I am not saying your information is
  not good., but suppose you added something that
  grabbed a person’s attention? I mean ಪದ ಚಿಂತನ is a little boring.
  You might peek at Yahoo’s front page and note how they create post headlines to get people to
  open the links. You might add a related video or a picture or two to get
  people excited about what you’ve got to say. In my
  opinion, it would make your website a little bit more interesting.

 13. Pingback: nospinw
 14. Pingback: projoust
 15. Howdy just wanted to give you a quick heads up. The words in your content seem to be running off the screen in Internet explorer.
  I’m not sure if this is a formatting issue or something to do with internet browser compatibility but I thought I’d post to let you know.
  The layout look great though! Hope you get the
  problem fixed soon. Thanks

 16. It’s a pity you don’t have a donate button! I’d definitely donate to
  this excellent blog! I guess for now i’ll settle for book-marking
  and adding your RSS feed to my Google account. I look forward to fresh updates and will
  talk about this site with my Facebook group.

  Chat soon!

 17. Pingback: sugotogo
 18. I’m not sure where you’re getting your information, but good topic.
  I needs to spend some time learning much more or understanding more.

  Thanks for wonderful info I was looking for this
  info for my mission.

 19. Aw, this was a really good post. Taking the time and actual effort to create a
  really good article… but what can I say… I put things off a whole lot and don’t seem
  to get nearly anything done.

 20. Make money trading opions.
  The minimum deposit is 50$.
  Learn how to trade correctly. How to earn from $50
  to $15000 a day.
  The more you earn, the more profit we get.

  I just hope I’m useful in some way .

 21. Hello there, I discovered your website via Google whilst searching for a similar topic, your website came up, it appears good.
  I’ve bookmarked it in my google bookmarks.
  Hello there, just changed into alert to your blog through Google, and found that it is really informative.
  I’m going to be careful for brussels. I’ll be grateful in the
  event you proceed this in future. Many other people might be benefited
  from your writing. Cheers!

 22. This design is wicked! You obviously know how to keep a reader amused.
  Between your wit and your videos, I was almost
  moved to start my own blog (well, almost…HaHa!) Wonderful job.
  I really loved what you had to say, and more than that, how
  you presented it. Too cool!

 23. Pingback: frausieben
 24. Pingback: thinkeathealthy
 25. Pingback: crcfoods
 26. Pingback: koteiko
 27. Hi, I do believe this is an excellent web site.
  I stumbledupon it 😉 I’m going to revisit yet again since I book-marked it.

  Money and freedom is the greatest way to change, may you be rich and continue to help others.

 28. Oh my goodness! Awesome article dude! Thank you so much, However
  I am experiencing issues with your RSS. I don’t know the reason why I can’t
  join it. Is there anybody else having the same RSS issues?
  Anyone that knows the solution will you kindly respond?
  Thanx!!

 29. Hello there! This is my first visit to your blog!
  We are a collection of volunteers and starting a new initiative in a community in the same niche.
  Your blog provided us valuable information to work on. You have done a outstanding job!

 30. It is appropriate time to make some plans for the long run and it is time to be happy.
  I have learn this put up and if I could I desire to recommend you few attention-grabbing things or
  tips. Maybe you can write subsequent articles regarding this
  article. I wish to learn more issues about it!

 31. A fascinating discussion is definitely worth comment.
  I believe that you need to publish more on this subject matter, it might not
  be a taboo matter but usually people do not discuss such issues.
  To the next! Kind regards!!

 32. Thanks for a marvelous posting! I seriously enjoyed reading it, you can be a great author.I will always bookmark your blog and
  may come back very soon. I want to encourage you continue your great work, have a nice
  evening!

 33. You’re so cool! I don’t believe I have read through something like that before.
  So great to discover someone with some unique thoughts on this subject matter.
  Seriously.. thanks for starting this up. This web site is something
  that’s needed on the internet, someone with a
  bit of originality!

 34. An interesting discussion is definitely worth comment.

  There’s no doubt that that you need to write more about this subject, it may not be a taboo matter but usually people don’t talk about these issues.
  To the next! All the best!!

 35. I’m truly enjoying the design and layout of your site. It’s a very easy on the eyes
  which makes it much more enjoyable for me to come here and
  visit more often. Did you hire out a developer to
  create your theme? Superb work!

 36. Hello, i believe that i noticed you visited my
  web site thus i got here to return the want?.I’m
  trying to find issues to enhance my web site!I guess its good enough
  to use a few of your ideas!!

 37. It’s the best time to make some plans for the future and it is time
  to be happy. I have read this post and if I could I wish to suggest you few interesting things or tips.
  Maybe you can write next articles referring to this article.
  I want to read more things about it!

 38. Thank you for the auspicious writeup. It actually used to be a leisure account it.

  Glance complicated to more added agreeable from you!
  By the way, how could we keep in touch?

 39. Just desire to say your article is as astonishing.
  The clearness in your post is just nice and i could assume you’re an expert on this subject.
  Fine with your permission allow me to grab your RSS feed to keep
  up to date with forthcoming post. Thanks a million and please keep up
  the rewarding work.

 40. First off I want to say wonderful blog! I had a quick question in which I’d like to ask if you don’t mind.

  I was curious to find out how you center yourself and clear your thoughts before writing.
  I’ve had a hard time clearing my thoughts in getting my ideas out there.
  I do take pleasure in writing however it just seems like the
  first 10 to 15 minutes tend to be wasted simply just trying to figure out how
  to begin. Any suggestions or tips? Cheers!

 41. certainly like your website but you need to take a look at the spelling on quite
  a few of your posts. A number of them are rife with spelling problems
  and I find it very troublesome to tell the truth then again I’ll surely come
  back again.

 42. Pretty section of content. I just stumbled upon your blog and
  in accession capital to assert that I acquire in fact enjoyed account your blog posts.
  Any way I’ll be subscribing to your augment and even I achievement you access consistently
  fast.

 43. Hi, Neat post. There’s an issue with your
  site in internet explorer, might test this? IE still is the marketplace chief andd a big element of people wipl leave out your fantastic writing ecause of this problem.

 44. One also has the option of joining groups related to their favorite sports teams. People in the group may share links to live streams of hard to find matchups, however, Facebook does not vet these links so they could take people to questionable sites with malware and frustrating ads. Facebook itself has ads too of course, but they tend to not be pop-ups, just sitting on the sides for noninvasive advertisement purposes. UEFA Champions League One also has the option of joining groups related to their favorite sports teams. People in the group may share links to live streams of hard to find matchups, however, Facebook does not vet these links so they could take people to questionable sites with malware and frustrating ads. Facebook itself has ads too of course, but they tend to not be pop-ups, just sitting on the sides for noninvasive advertisement purposes. https://wegetitperiod.com/community/profile/elias0832218714/ Your browser is out of date or some of its features are disabled, it may not display this website or some of its parts correctly. This site is protected by reCAPTCHA and the Google Privacy Policy and Terms of Service apply. Discover the history of the Nike ball and its 22-year association with the Premier League, from the Nike Geo Merlin in 2000/01 to the Nike Flight in 2021/22. Manchester United’s campaign has been dramatic in the extreme so far band that did not change after Cristiano Ronaldo’s late leveller at Atalanta, while Liverpool eased past ten-man Atletico Madrid at Anfield on Wednesday to seal top spot in Group B. To make sure that all features of this website work, please update your browser to the latest version and check that Javascript and Cookies are enabled. Completing the CAPTCHA proves you are a human and gives you temporary access to the web property.

 45. Aw, this was an extremely nice post. Taking the time and actual
  effort to create a great article… but what can I say… I
  procrastinate a whole lot and don’t seem to get nearly anything done.

 46. Biden called it a ‘hate’ that ‘by way of the media and politics, the web,
  has radicalized angry, alienated, lost, and remoted individuals into
  falsely believing that they will be replaced. Hate will not prevail and
  white supremacy is not going to have the last phrase,’
  he mentioned. Last yr when Darrell Brooks murdered six innocent individuals and injured over 60 throughout the Waukesha Christmas
  parade, the White House claimed President Biden couldn’t go to Waukesha because it could require too
  many ‘assets’ and ‘resources.’ But within hours of the most recent
  senseless tragedy, the White House apparently found the sources to plan a presidential journey to Buffalo,
  ‘ he said in a statement. Suspect Payton Gendron, 18, allegedly deliberate the assault for months before he
  drove for 3 hours to perform the attack, which authorities are calling
  an act of ‘violent extremism’ motivated by race.
  The shooter traveled hours from outside this group to perpetrate this
  crime on the folks of Buffalo, a day when people had been having fun with the sunshine, having fun with household, enjoying mates,’ Buffalo Mayor Byron Brown said at a Saturday night news
  convention.

 47. Hello there! Do you know if they make any plugins to help with SEO?
  I’m trying to get my blog to rank for some targeted keywords but I’m not seeing very good gains.
  If you know of any please share. Kudos!

 48. Hi there, I discovered your blog via Google while
  searching for a similar topic, your web site came up, it seems to be great.
  I’ve bookmarked it in my google bookmarks.

  Hello there, simply became aware of your weblog through Google, and located that it is truly informative.
  I’m gonna be careful for brussels. I’ll be
  grateful should you proceed this in future. Many people will probably be benefited from your writing.
  Cheers!

 49. With havin so much content do you ever run into any issues
  of plagorism or copyright violation? My blog has a lot of unique
  content I’ve either written myself or outsourced but it appears a lot of it
  is popping it up all over the internet without my authorization. Do you know any methods to help stop
  content from being ripped off? I’d definitely appreciate it.

 50. I’m amazed, I have to admit. Seldom do I come across a blog that’s
  equally educative and amusing, and let me tell you,
  you have hit the nail on the head. The problem
  is something that too few men and women are speaking intelligently about.
  I’m very happy I stumbled across this during my search for something
  regarding this.

 51. Good day very cool website!! Guy .. Excellent ..
  Wonderful .. I’ll bookmark your blog and take the feeds also?
  I’m satisfied to search out a lot of helpful information right here in the publish,
  we’d like work out more techniques on this regard, thanks for sharing.

  . . . . .

 52. You actually make it seem so easy with your presentation but I find this topic to be actually
  something that I think I would never understand.
  It seems too complicated and very broad for me.

  I am looking forward for your next post, I’ll try to get the hang of it!

 53. Hmm is anyone else experiencing problems with the images on this blog loading?

  I’m trying to figure out if its a problem on my end or if it’s the
  blog. Any feedback would be greatly appreciated.

 54. When I initially commented I clicked the “Notify me when new comments are added” checkbox and now each time a comment is added I get three emails
  with the same comment. Is there any way you can remove me from that service?

  Bless you!

 55. Great post. I was checking constantly this blog and I’m impressed!
  Very useful information specially the last part 🙂
  I care for such info a lot. I was looking for
  this particular information for a very long time.
  Thank you and best of luck.

 56. Greetings from Idaho! I’m bored to death at work so I decided
  to browse your website on my iphone during lunch break. I enjoy the info you provide here and can’t wait to take
  a look when I get home. I’m surprised at how fast your blog loaded on my mobile ..
  I’m not even using WIFI, just 3G .. Anyways,
  good site!

 57. Pretty section of content. I just stumbled upon your blog and in accession capital to assert that
  I acquire actually enjoyed account your blog posts. Any way I’ll be subscribing to your augment and even I achievement you access consistently rapidly.

 58. I’m impressed, I must say. Rarely do I encounter a blog that’s equally educative and entertaining, and
  without a doubt, you’ve hit the nail on the head. The problem is something which not enough men and women are speaking intelligently
  about. I am very happy I came across this during my
  search for something relating to this.

 59. Oh my goodness! Incredible article dude!
  Thank you so much, However I am having problems with your
  RSS. I don’t understand why I cannot subscribe to it.
  Is there anybody getting identical RSS issues? Anybody who knows the solution can you kindly respond?
  Thanks!!

 60. I just like the valuable information you provide for your articles.
  I’ll bookmark your weblog and check once more here frequently.
  I’m moderately certain I’ll learn many new stuff proper here!

  Good luck for the following!

 61. Hiya! I know this is kinda off topic however , I’d figured I’d ask.
  Would you be interested in exchanging links or maybe guest writing
  a blog post or vice-versa? My site covers a lot of
  the same subjects as yours and I feel we could greatly benefit from each other.
  If you’re interested feel free to shoot me an e-mail. I look forward to hearing
  from you! Fantastic blog by the way!

 62. Great article! This is the type of info that are supposed to be
  shared around the net. Shame on Google for now not positioning this submit upper!

  Come on over and consult with my site . Thanks =)

 63. I’m not that much of a online reader to be honest but your sites really nice,
  keep it up! I’ll go ahead and bookmark your website to come back later.
  All the best

 64. Hello, Neat post. There’s a problem with your website in web explorer, would check this?

  IE nonetheless is the market leader and a huge portion of other folks will pass over your magnificent writing because of this problem.

 65. It is appropriate time to make some plans for the future and it’s time to be happy.
  I’ve read this post and if I could I want to suggest you some interesting things or tips.
  Maybe you could write next articles referring to this article.

  I want to read even more things about it!

 66. Believe it or not, quite a bit of work goes into identifying the best real money blackjack sites online. Our team consistently analyzes a website itself as well as the ownership and the operations history and reputation with customers. We are always looking to remove options that don’t meet our standards while adding the top spots to our rankings. Because unfortunately it’s not that simple. While the slow move toward a more open online gambling environment begins, there is a legal option for playing blackjack online and winning real cash prizes. This option is via sweepstakes casinos, which use state laws that permit sweepstakes contests. These contests include casino games, e.g., slots and blackjack. Sweepstakes casinos legally accept players in Indiana, allowing them to play  blackjack using a virtual currency called “Sweeps Coins.” http://gunneriync198642.thezenweb.com/jumba-bet-free-spins-46107205 Free spin bonus rounds are rounds you can unlock while playing certain games, such as Peaky Blinders by Pragmatic play. Although they sound similar, free spins bonus rounds are not the same as casino bonuses. Not every slot machine has a free spins round. Therefore, if you enjoy unlocking this extra play feature, check before you play for real cash prizes. Up to 50 free spins are offered here daily. They are provided as soon as you log in and can be collected until midnight of the same day. What’s more exciting is that these free spins are granted in real money. Deposit ВЈ10, Play with ВЈ40 + 30 Free Spins If more Horus Wilds appear you can earn additional free spins, as shown in the table below:  If more Horus Wilds appear you can earn additional free spins, as shown in the table below: 

 67. You actually make it seem so easy with your presentation but I find this matter to be really something
  which I think I would never understand. It seems too complicated and extremely broad
  for me. I am looking forward for your next post, I will try to get the
  hang of it!

 68. Hey! I just wanted to ask if you ever have any issues with hackers?
  My last blog (wordpress) was hacked and I ended up losing a few months of hard work
  due to no back up. Do you have any solutions to protect against hackers?

 69. Thanks for one’s marvelous posting! I truly enjoyed reading it, you are a great author.
  I will make sure to bookmark your blog and definitely will
  come back later in life. I want to encourage that you continue your great
  job, have a nice morning!

 70. Это очень несложно, узнать любую тему в интернете в сравнении с учебниками также,
  как я нашел эту статью на этом вебсайте.

 71. Wow that was unusual. I just wrote an really long comment but after I
  clicked submit my comment didn’t appear. Grrrr…
  well I’m not writing all that over again. Anyway, just wanted to say great blog!

 72. Last I checked the live stream is available via cable login in the NBC News channel on Roku. This is amazing and I’m upset I missed it About 3 4 of the time if I’m on my home wifi, the NBC MSNBC shows (Today, Morning Joe, Rachel Maddow) appear in the app. But on a cell connection or someone else’s wifi, they’re listed maybe 10% of the time. Whereas the most recent Anderson Cooper 360 on CNN or Food Network shows my kids recorded are always there. Beyond that, next cheapest will probably be Sling Blue for $25 to get CNN. For $5 more, the news add-on includes MSNBC. Not sure if you’re being sarcastic or not but… it does seem odd that terrorism is supposed disturb destroy the lives of those being terrorized and somehow the government believes this kind of shit is the opposite of that… Edit: More pics http://ricardoibqf208753.alltdesign.com/peacock-tv-release-date-26206978 RETURNING? LOGIN If you would like to see features and clips from the programme then visit Click’s website. At least five people, aged 52 to 81, were killed when an SUV ploughed into a Christmas celebration. This programme will be available shortly after broadcast If you would like to see features and clips from the programme then visit Click’s website. This is BBC Four RETURNING? LOGIN First glimpse of new BBC thriller Crossfire as filming begins BBC Local Radio for your part of the North West: Following a decision by the Government, some channels used by Freeview, are being reallocated to allow for the future development of new mobile broadband services. This may mean some viewers will lose some TV services, or need to repoint change their aerial. Contact the Freeview Advice Line on 0808 100 0288, or for further details please see Freeview TV Changes.

 73. Every weekend i used to go to see this web site, because i
  wish for enjoyment, for the reason that this this site conations in fact pleasant funny stuff too.

 74. Having read this I thought it was very informative. I appreciate you taking the time and effort to put this article together. I once again find myself spending way to much time both reading and commenting. But so what, it was still worth it!

 75. I feel that is among the such a lot important information for
  me. And i am glad studying your article. But want
  to commentary on some common things, The site style is wonderful, the articles is in reality excellent
  : D. Excellent task, cheers

 76. I know this if off topic but I’m looking into starting my own blog and was wondering
  what all is needed to get set up? I’m assuming having a blog like yours would cost a pretty penny?
  I’m not very internet smart so I’m not 100% sure.
  Any recommendations or advice would be greatly appreciated.
  Thank you

 77. After I initially commented I appear to have clicked the
  -Notify me when new comments are added- checkbox and now every time a comment is
  added I get 4 emails with the same comment.
  Perhaps there is a way you can remove me from that service?
  Cheers!

 78. I blog often and I really thank you for your content. This
  article has truly peaked my interest. I will bookmark your site and keep checking
  for new information about once per week. I subscribed to your Feed as well.

 79. When I initially commented I clicked the “Notify me when new comments are added” checkbox and now each
  time a comment is added I get four e-mails with the same comment.
  Is there any way you can remove me from that service?
  Many thanks!

 80. My brother suggested I might like this website. He was entirely right.
  This post truly made my day. You can not imagine just how much time I had spent for this info!
  Thanks!

 81. Excellent post. I was checking continuously this blog and I’m inspired!
  Very useful information specifically the last section 🙂 I care for such info much.
  I used to be looking for this particular information for a very lengthy time.
  Thanks and best of luck.

 82. Good post. I learn something totally new and challenging on websites
  I stumbleupon on a daily basis. It’s always exciting to read
  articles from other writers and practice a little something from other websites.

 83. Pretty element of content. I just stumbled upon your web site and in accession capital to say that I get in fact loved account your blog posts.
  Any way I will be subscribing to your feeds and even I success
  you get admission to constantly rapidly.

 84. Wow that was unusual. I just wrote an really long comment but after I clicked submit my comment didn’t show up.
  Grrrr… well I’m not writing all that over again. Anyways, just wanted to say great blog!

 85. Hello! I know this is kinda off topic however I’d
  figured I’d ask. Would you be interested in exchanging links or maybe guest
  authoring a blog post or vice-versa? My site discusses
  a lot of the same subjects as yours and I believe we could greatly benefit from each other.
  If you happen to be interested feel free to shoot me an e-mail.
  I look forward to hearing from you! Awesome blog by the way!

 86. Great article! This is the kind of info that should be shared across the internet.
  Shame on the search engines for now not positioning this publish upper!
  Come on over and seek advice from my web site .

  Thank you =)