ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳ ರಸಪ್ರಶ್ನೆ

ರಸಪ್ರಶ್ನೆಯಲ್ಲಿ ಭಾಗವಹಿಸಲು ಪಾಠಗಳ, ಪದ್ಯಗಳ, ಹಾಗೂ ವ್ಯಾಕರಣಾಂಶಗಳ ಮೇಲೆ ಕ್ಲಿಕ್‌ ಮಾಡಿ.  ಬರವಣಿಗೆಯ ರಸಪ್ರಶ್ನೆಗಾಗಿ ಪಿಡಿಎಫ್‌ Download ಮಾಡಿಕೊಳ್ಳಿ.

ಸಿರಿ ಕನ್ನಡ ನುಡಿ ಬಳಗ

 ಕ್ರಮ
ಸಂಖ್ಯೆ

                                                   

ಗದ್ಯ ( ಈ ಕೆಳಗಿನ ಪಾಠ/ಪದ್ಯ/ವ್ಯಾಕರಣದ  ಮೇಲೆ ಕ್ಲಿಕ್‌ ಮಾಡಿ ರಸಪ್ರಶ್ನೆ ಆಡಿ)

PDF

Download

 

1

ಯುದ್ಧ

 PDF

 

2

ಶಬರಿ

  PDF

 

 3

ಲಂಡನ್ ನಗರ

  PDF

 

 4

ಭಾಗ್ಯಶಿಲ್ಪಿಗಳು

 PDF

 

 5

ಎದೆಗೆ ಬಿದ್ದ ಅಕ್ಷರ

  PDF

 

 6

ವ್ಯಾಘ್ರಗೀತೆ

 PDF

 

 7

ವೃಕ್ಷಸಾಕ್ಷಿ

  PDF

 

 8

ಸುಕುಮಾರಸ್ವಾಮಿ ಕಥೆ

  PDF

 
 

                               

 ಪದ್ಯ

   

 1

 ಸಂಕಲ್ಪ ಗೀತೆ

PDF

 

 2

ಹಕ್ಕಿ ಹಾರುತಿದೆ ನೋಡಿದಿರಾ

 PDF

 

 3

ಹಲಗಲಿ ಬೇಡರು

 PDF

 

 4

ಕೌರವೇಂದ್ರನ ಕೊಂದೆ ನೀನು

 PDF

 

 5

ಹಸುರು

 PDF

 

 6

ಛಲಮನೆ ಮೆರೆವೆಂ 

PDF

 

 7

ವೀರಲವ

PDF

 

 8

ಕೆಮ್ಮನೆ ಮೀಸೆವೊತ್ತೆನೇ  

PDF

 
 

 

ಪೂರಕ ಪಾಠ
   

 1

ಸ್ವಾಮಿ ವಿವೇಕಾನಂದರ ಚಿಂತನೆಗಳು

 PDF

 

 2

ವಸಂತ ಮುಖ ತೋರಲಿಲ್ಲ

 PDF

 

 3

ಭಗತ್ ಸಿಂಗ್

 PDF

 

 4

ಮೃಗ ಮತ್ತು ಸುಂದರಿ

 PDF

 

 5

ಜನಪದ ಒಗಟುಗಳು

 PDF