ದ್ವಿತೀಯ ಭಾಷೆ ರಸಪ್ರಶ್ನೆ

 

ಹೆಸರುಗಳ ಮೇಲೆ ಕ್ಲಿಕ್‌ ಮಾಡಿ, ಕ್ವಿಜ್‌ ನಲ್ಲಿ ಭಾಗವಹಿಸಿ. ಪಿಡಿಎಫ್‌ ಮೇಲೆ ಕ್ಲಿಕ್‌ ಮಾಡಿ ಡೌನ್ಲೋಡ್‌ ಮಾಡಿಕೊಳ್ಳಿ.

ಪಾಠ/ಪದ್ಯಗಳ ಹೆಸರುಗಳು ಮತ್ತು ಲಿಂಕ್ಪಿಡಿಎಫ್
1 ಗದ್ಯ – 1  ಒಣ ಮರದ ಗಿಳಿ – ಕನ್ನಡ ವರ್ಣಮಾಲೆ PDF
2ಪದ್ಯ-೧ ಏಣಿ- ಕನ್ನಡ ಸಂಧಿಗಳು PDF
3ಗದ್ಯ-೨-ಅಸಿ-ಮಸಿ-ಕೃಸಿ- ಸಂಸ್ಕೃತ ಸಂಧಿಗಳು PDF
4ಪದ್ಯ-೨: ಬೋಧಿವೃಕ್ಷದ ಹಾಡು- ನಾಮಪದದ ವಿಧಗಳು. PDF
5ಗದ್ಯ-೩: ಗಾನಯೋಗಿ ಪಂಡಿತ ಪುಟ್ಟರಾಜ ಗವಾಯಿ-ಕಾಲಗಳು PDF
6ಪದ್ಯ-೩: ಸವಿಚೈತ್ರ-ಸಮಾಸಗಳು PDF
7ಗದ್ಯ-೪ : ಹಕ್ಕಿ ಗೂಡುಗಳ ನಿಗೂಢ ಜಗತ್ತು-ಅವ್ಯಯಗಳು PDF
8ಪದ್ಯ-೪ : ಸದ್ದು ಮಾಡದಿರು – ದ್ವಿರುಕ್ತಿ-ಜೋಡುನುಡಿ-ನುಡಿಗಟ್ಟು PDF
9ಗದ್ಯ-೫ : ಕಾಫೀ-ಕಪ್ಪು: ಕ್ರಿಯಾಪದ PDF
10ಪದ್ಯ – ೫ : ಗುರಿ- ತತ್ಸಮ-ತದ್ಭವ PDF
11ಗದ್ಯ-೬: ಟುಸ್ಸೋಡ್‌ ವ್ಯಾಕ್‌ ಮೂಸಿಯಂ-ಪತ್ರ ಲೇಖನ PDF
12ಗದ್ಯ-೬: ಮೂಡಲ್‌ ಕುಣಿಗಲ್‌ ಕೆರೆ-ಛಂದಸ್ಸು PDF
13ಗದ್ಯ-7 : ನನ್ನ ಗೋಪಾಲ PDF
14ಪದ್ಯ-೭ : ವಚನಗಳು – ಅಲಂಕಾರಗಳು. PDF
15ಪದ್ಯ-8 : ನಿಟ್ಟೋಟದಲಿ ಹಾಯ್ದನು ಬಿಟ್ಟಮಂಡೆಯಲಿ. PDF
16ಪೂರಕ ಓದು- 1. ಕಳ್ಳರ ಗುರು. PDF
17 ಪೂರಕ ಓದು ೨. ಹೊಂಗೆ ಬೇವುಗಳ ಹಾಡು PDF
18ಕವಿ ಪರಿಚಯಗಳು ಪದ್ಯ – 1 PDF
19 ಕವಿ ಪರಿಚಯಗಳು ಗದ್ಯ – 2 PDF
20ವ್ಯಾಕರಣ-1 PDF
21 ವ್ಯಾಕರಣ-2 PDF

1 thought on “ದ್ವಿತೀಯ ಭಾಷೆ ರಸಪ್ರಶ್ನೆ

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *